HVO Extranet

Toiminnan perusteet

Laki huoltovarmuuden turvaamisesta määrittelee huoltovarmuuden perusteet ja velvoittaa valtioneuvoston asettamaan huoltovarmuudelle yleiset tavoitteet. Valtioneuvosto on päätöksessään määrittänyt liikenteen ja logistiikan osana yhteiskunnan kriittistä infrastruktuuria kaikissa tilanteissa turvattaviksi yhteiskunnan elintärkeiksi toiminnoiksi ja varautumisen painopistealueeksi. (Vnp 1048/2018)

Ilmailu- ja rautatiealan yrityksillä on kansalliseen lainsäädäntöön perustuva varautumisvelvoite. Turvallisuuden parantamiseksi annetut merenkulkua ja ilmaliikennettä koskevat kansainväliset säädökset muodostavat perustan varautumiselle. Myös alan yritysten turvallisuusjärjestelmät tukevat varautumista.

Maaliikenteen suurimmat tavara- ja henkilökuljetusyritykset (yli 15 ajoneuvoa) tulivat varautumsivelvoitteen piiriin vuonna 2019.