HVO Extranet

Varautumisjärjestelyt

Poolisopimuksissa poolit sitoutuvat ohjaamaan ja tukemaan alansa yritysten ja toimipaikkojen varautumista, edistämään yhteistoimintaa yritysten ja viranomaisten välillä, laatimaan ja ylläpitämään yhteystietoluetteloa poolin toimialaan kuuluvista huoltovarmuuskriittisistä yrityksistä sekä järjestämään varautumiseen liittyviä harjoituksia ja koulutustilaisuuksia.

Varautumisjärjestelyt perustuvat lainsäädäntöön ja sopimuksiin sekä yritysten omaehtoiseen toimintaan. Kuljetus- ja logistiikka-alan varautumisessa korostetaan logistisen ketjun toimivuutta kaikissa tilanteissa riippumatta siitä, mitä kuljetusmuotoja siihen kuuluu. Varautuminen kattaa sekä henkilö- että materiaalilogistiikan.

Logistiikkasektori on eri kuljetusmuotojen asiantuntijoista ja viranomaisista muodostuva alan yhteistyöelin. Maa-, Vesi- ja Ilmakuljetuspoolit suunnittelevat oman kuljetusmuotonsa varautumista ottaen huomioon rajapinnat eri kuljetusmuotojen välillä. Logistisen ketjun eri toimijat osallistuvat varautumisjärjestelyihin niin, että suunnitelmat kattavat kaikki tarvittavat toiminnot.

Jatkuvuudenhallinta on yritysten omaehtoista toimintaa, jolla ne pyrkivät huolehtimaan tuotantonsa ja/tai palveluidensa jatkuvuudesta sekä tarvitsemiensa tuotteiden ja palveluiden saatavuudesta myös häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa. Vaikka yritysten omaehtoinen varautuminen ei kuulu viranomaisten toimivaltaan, on yhteiskunnan etujen mukaista pyrkiä varmistamaan kaikissa tilanteissa huoltovarmuuden kannalta tärkeiden yritysten ja verkostojen toiminta.

Varautumisen ja jatkuvuudenhallinnan avuksi Huoltovarmuuskeskus on kehittänyt HVO Extranet -portaalin, jota huoltovarmuuden kannalta kriittiset yritykset voivat käyttää apuna omassa toiminnassaan. SOPIVA-suositusten avulla yritykset voivat kehittää toimintaverkostonsa jatkuvuudenhallintaa.