HVO Extranet

Varautumisjärjestelyt

Logistiikan huoltovarmuuden perustana ovat markkinaehtoiset logistiikkapalvelut, toimiva infrastruktuuri sekä viranomaisten ja elinkeinoelämän yhteistyö. Varautumisjärjestelyjen avulla pyritään turvaamaan logistiikan toimivuus myös yhteiskunnan vakavissa häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa.

Varautumisjärjestelyt perustuvat lainsäädäntöön, sopimuksiin ja yritysten omaehtoiseen toimintaan sekä henkilö- että materiaalilogistiikassa. Ne käsittävät esimerkiksi riskienhallinnan, vaihtoehtoisten reittien ja kuljetusmuotojen kartoittamisen sekä materiaalisen varautumisen.

Jatkuvuudenhallinta on yritysten omaehtoista toimintaa, jolla ne pyrkivät huolehtimaan tuotantonsa ja/tai palveluidensa jatkuvuudesta sekä tarvitsemiensa tuotteiden ja palveluiden saatavuudesta myös häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa. Vaikka yritysten omaehtoinen varautuminen ei kuulu viranomaisten toimivaltaan, on yhteiskunnan etujen mukaista pyrkiä varmistamaan kaikissa tilanteissa huoltovarmuuden kannalta tärkeiden yritysten ja verkostojen toiminta.

HVO Extranet-portaalissa on varautumisen ja riskienhallinnan tueksi työkaluja, joita huoltovarmuuden kannalta kriittiset yritykset voivat käyttää apuna omassa toiminnassaan.