Vesikuljetuspooli

Vesikuljetuspooli on Huoltovarmuuskeskuksen hallituksen ja Logistiikkasektorin ohjauksessa toimiva valtakunnallinen varautumisorganisaatio. Pooli on toiminut vuodesta 2005 alkaen. Poolin nykyiset sopijatahot ovat Suomen Varustamot ry – Rederierna i Finland rf, Suomen Satamaliitto ry, Satamaoperaattorit ry, Suomen Huolinta- ja Logistiikkaliitto ry, Arctia Oy, Meriteollisuus ry ja Huoltovarmuuskeskus.

Pooliorganisaation muodostavat poolitoimikunta ja poolin toimisto. Poolin piirissä on noin 70 huoltovarmuuskriittistä yritystä.

Vesikuljetuspoolin viisi toimialaa ovat: varustamot, satamaoperaattorit, satamat, huolinta sekä uudisrakennus ja huolto- ja korjauspalvelut.

Poolin tehtävänä on:

  • määrittää toimialansa huoltovarmuuskriittiset yritykset ja tukea näiden yritysten varautumista häiriötilanteisiin ja poikkeusoloihin
  • osallistua yhdessä alansa järjestöjen ja viranomaisten kanssa merenkulun toimintaedellytysten turvaamiseen
  • edistää varautumisen yhteistoimintaa kuljetus- ja logistiikka-alan yritysten ja viranomaisten kesken
  • osallistua kuljetus- ja logistiikka-alan huoltovarmuuden tilannekuvan ylläpitämiseen ja huoltovarmuutta edistävien toimenpiteiden toteuttamiseen.

Vesikuljetuspooli tukee toimialansa huoltovarmuuskriittisten yritysten ja niiden tärkeiden kumppaneiden varautumista häiriötilanteisiin ja poikkeusoloihin järjestämällä riskienhallinnan ja liiketoiminnan jatkuvuuden turvaamisen koulutustilaisuuksia ja harjoituksia.

Pooli pyrkii toiminnallaan edistämään avointa yhteistoimintaa viranomaisten ja yrityksien kesken tavoitteena tunnistaa yritysten toimintaedellytyksiä merkittävästi haittaavat tekijät ja sopia ennakolta häiriötilanteiden ja poikkeusolojen edellyttämistä toimintatavoista ja järjestelyistä toiminnan jatkuvuuden turvaamiseksi.

Pooli seuraa merenkulun kansainvälistä toimintakenttää tavoitteena ylläpitää elinkeinon kilpailukyky tasolla, mikä mahdollistaa Suomen lippua käyttävän tonniston olemassaolon.

Pooli muodostaa oman toimialansa huoltovarmuuden tilannekuvan ja tämän perusteella tekee esityksiä tarvittavien kehittämishankkeiden toimeenpanosta ja osallistuu toimeenpanoon.

Yhteyshenkilö

Huoltovarmuuskeskuksen yhteysjäsen

Jukka Etelävuori
Varautumispäällikkö, logistiikka
Huoltovarmuuskeskus

Yhteystiedot

Huoltovarmuuskeskus
Aleksanterinkatu 48 A
00100 Helsinki


Yhteyshenkilö

Sihteeri

Juha Savisaari
Suomen Varustamot ry

Yhteystiedot

Suomen Varustamot ry
Aleksanterinkatu 44
00100 Helsinki

Matkapuhelin +358 40 520 1694

Yhteyshenkilö

Puheenjohtaja

Olof Widén
Toimitusjohtaja
Suomen Varustamot ry

Yhteystiedot

Suomen Varustamot ry
Aleksanterinkatu 44
00100 Helsinki