Vakuutusalan pooli

Vakuutusalan pooli vastaa sekä lakisääteisen että vapaaehtoisen vakuutustoiminnan varautumisesta ja toimintaedellytysten yleisestä turvaamisesta sekä kansainvälisen yhteistyön koordinoinnista yhdessä alan toimijoiden ja viranomaisten kanssa. Poolin muodostavat sitä johtava poolitoimikunta, poolin toimisto ja alan yritykset.

Ala koostuu eläkelaitoksista ja vakuutusyhtiöistä sekä niiden järjestöistä ja viranomaisista.

Poolin tehtävänä on selvittää, suunnitella ja valmistella toimenpiteitä huoltovarmuuden kehittämiseksi vakuutusalalla. Lisäksi pooli määrittää vakuutusalan huoltovarmuuskriittiset yritykset sekä seuraa ja kehittää alansa yritysten varautumista ja jatkuvuudenhallintaa. Pooli muodostaa oman toimialansa huoltovarmuuden tilannekuvan ja tekee esityksiä tarvittavien kehittämishankkeiden toimeenpanosta.

Sihteeri

Mika Linna
Johtava asiantuntija
Finanssiala ry


Yhteyshenkilö

Puheenjohtaja

Pekka Pajamo
Talousjohtaja
Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma

Yhteystiedot

Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma
PL 1 (Salmisaarenranta 11)
00098 VARMA