HVO Extranet

Erityislainsäädäntö

Varautuminen

  • Varautumisen tavoitteet: valtioneuvoston päätös huoltovarmuuden tavoitteista (857/2013)
  • Valtion varmuusvarastointi: laki huoltovarmuuden turvaamisesta (1390/92) 3 §
  • Turvavaraston perustaminen: turvavarastolaki (970/1982) 1 §

Kansainväliset sopimukset

  • Ruotsin ja Suomen välinen yhteistyösopimus (1052/92 SopS 107, 3 artikla)
  • Tanskan, Suomen, Norjan ja Ruotsin välinen sopimus puolustusmateriaalialan teollisuuden yhteistyön tukemisesta (98/2003 SopS 13, 2 artikla)
  • Suomen ja Norjan välinen sopimus tavaroiden ja palvelujen vaihdon ylläpitämisestä sota- ja kriisitilanteissa (60172006 SopS55)

Lakeihin on mahdollisesti tehty muutoksia säätämisvuoden jälkeen. Ajantasainen lainsäädäntö on tarkistettavissa osoitteessa www.finlex.fi