HVO Extranet

Kansainvälinen yhteistyö

Kansainvälinen yhteistyö perustuu sopimusjärjestelyihin ja toimintaan kansainvälisissä yhteisöissä. Sitä kautta pyritään kehittämään huoltovarmuutta erityisesti aloilla, joilla kansallisesti ei ole aikaansaatavissa riittävää huoltovarmuutta järkevin kustannuksin. Näin on menetelty erityisesti puolustusteollisuudessa. Euroopan puolustusviraston (EDA) ja alan eurooppalaisen teollisuusjärjestön (ASD) työ on tärkeää EU-maiden sotilaallisen huoltovarmuuden kannalta.

Naton rauhankumppanuusohjelmaan liittyvä yhteistyö on aktiivista mm. sen siviilivalmiuskomitean (SCEPC) alaisessa teollisuuskomiteassa (IPC).