Kemian pooli

Kemian pooli vastaa Huoltovarmuuskeskuksen, Kemianteollisuus ry:n, Lääketeollisuus ry:n, Painoväriyhdistys ry:n, Teknokemian Yhdistys ry:n, Teknisen Kaupan Liitto ry:n ja Väriteollisuusyhdistys ry:n välisen sopimuksen mukaisesti oman alansa varautumisesta vakavien häiriötilanteiden ja poikkeusolojen varalta. Poolin muodostavat sitä johtava poolitoimikunta, poolin toimisto ja alan yritykset.

Kemian poolin toiminnasta vastaavaan poolitoimikuntaan kuuluu alan yritysten, Kemianteollisuus ry:n, sekä viranomaisten edustajia. Poolia avustaa poolitoimisto, joka sijaitsee Kemianteollisuus ry:ssä.

Poolin tehtävänä on selvittää, suunnitella ja valmistella toimenpiteitä huoltovarmuuden kehittämiseksi kemian alalla. Lisäksi kemian pooli määrittää oman alansa huoltovarmuuskriittiset yritykset sekä seuraa ja kehittää alansa yritysten varautumista ja jatkuvuudenhallintaa. Pooli muodostaa oman toimialansa huoltovarmuuden tilannekuvan ja tekee esityksiä tarvittavien kehittämishankkeiden toimeenpanosta.

Poolin toiminta painottuu siihen kriittiseen kemianteollisuuden tuotantoon, joka on välttämätöntä yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen turvaamiseksi. Käytännössä tämä tarkoittaa elintarvike-, energia-, ja terveydenhuollon sekä sotilaallisen maanpuolustuksen tarvitsemien kemian alan tuotteiden saatavuuden turvaamista häiriö- ja poikkeustilanteissa. Lisäksi toiminnan suunnittelussa huomioidaan yhteiskunnan kriittisen infrastruktuurin sekä kuljetussektorin tarpeet.

Yhteyshenkilö

Sihteeri

Petri Ahola-Luttila
Valmiuspäällikkö
Kemianteollisuus ry

Yhteystiedot

Kemianteollisuus ry
Eteläranta 10
00130 Helsinki

Matkapuhelin +358 40 849 5920
Fax +358 9 171 164

Varapuheenjohtaja

Timo Leppä
Toimitusjohtaja
Kemianteollisuus ry


Yhteyshenkilö

Huoltovarmuuskeskuksen yhteysjäsen

Soili Suvanto
Tuoteryhmäpäällikkö
Huoltovarmuuskeskus

Yhteystiedot

Huoltovarmuuskeskus
Aleksanterinkatu 48 A
00100 Helsinki

Matkapuhelin +358 40 546 0212

Yhteyshenkilö

Puheenjohtaja

Mikko Viljanmaa
Varatoimitusjohtaja
Kiilto Oy

Yhteystiedot

Kiilto Oy
Tampereentie 408
33880 Lempäälä