Kriittiset materiaalit

Halutaanko tämä osio omaksi sivuksi erikseen näin? Vai voiko tämä tieto olla Sektori ja poolit -sivulla Teknologiapoolin jälkeen? Teknologiapooli koordinoi Kriittiset materiaalit -toimintaa, vaikka sillä on omat yhteyshenkilöt.

Jos ok, että tätä ei ole erikseen alavalikossa, niin tämän sivun voi poistaa siirtämällä tämän roskakoriin.

Footer is loading...