Metsäpooli

Metsäpooli vastaa Huoltovarmuuskeskuksen ja Metsäteollisuus ry:n välisen sopimuksen mukaisesti alansa varautumisesta vakavien häiriötilanteiden ja poikkeusolojen varalta. Poolin muodostavat sitä johtava poolitoimikunta, poolin toimisto ja alan yritykset.

Metsäpoolin toiminnasta vastaavaan poolitoimikuntaan kuuluu alan yritysten, Metsäteollisuus ry:n sekä viranomaisten edustajia. Poolitoimikuntaa avustaa metsäpoolin toimisto joka sijaitsee Metsäteollisuus ry:n tiloissa.

Poolin tehtävänä on selvittää, suunnitella ja valmistella toimenpiteitä huoltovarmuuden kehittämiseksi metsäalalla. Lisäksi metsäpooli määrittää oman alansa huoltovarmuuskriittiset yritykset sekä seuraa ja kehittää alansa yritysten varautumista ja jatkuvuudenhallintaa. Pooli muodostaa oman toimialansa huoltovarmuuden tilannekuvan ja tekee esityksiä tarvittavien kehittämishankkeiden toimeenpanosta.

Poolin toiminta painottuu siihen kriittiseen metsäteollisuuden tuotantoon joka on yhteiskunnan toimivuuden kannalta välttämätöntä vakavissa häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa.

Puheenjohtaja

Tapio Huovinen
Riskienhallintajohtaja
UPM Kymmene Oyj


Yhteyshenkilö

Sihteeri

Juha Palokangas
Päällikkö, Venäjä-asiat
Metsäteollisuus ry

Yhteystiedot

Metsäteollisuus ry
Snellmaninkatu 13
00170 Helsinki


Yhteyshenkilö

Jäsen

Soili Suvanto
Tuoteryhmäpäällikkö
Huoltovarmuuskeskus

Yhteystiedot

Huoltovarmuuskeskus
Aleksanterinkatu 48 A
00100 Helsinki

Matkapuhelin +358 40 546 0212