Muovi- ja kumipooli

Muovi- ja kumipooli vastaa Huoltovarmuuskeskuksen sekä Muoviteollisuus ry:n ja Kumiteollisuusyhdistys ry:n välisen sopimuksen mukaisesti oman alansa varautumisesta vakavien häiriötilanteiden ja poikkeusolojen varalta. Poolin muodostavat sitä johtava poolitoimikunta, poolin toimisto ja alan yritykset.

Muovi- ja kumipoolin toiminnasta vastaavaan poolitoimikuntaan kuuluu alan yritysten, liittojen sekä viranomaisten edustajia. Poolitoimikuntaa avustaa Muoviteollisuus ry:ssä sijaitseva poolin toimisto.

Poolin tehtävänä on selvittää, suunnitella ja valmistella toimenpiteitä huoltovarmuuden kehittämiseksi muovi- ja kumialoilla. Lisäksi muovi- ja kumipooli määrittää oman alansa huoltovarmuuskriittiset yritykset sekä seuraa ja kehittää alansa yritysten varautumista ja jatkuvuudenhallintaa. Pooli muodostaa oman toimialansa huoltovarmuuden tilannekuvan ja tekee esityksiä tarvittavien kehittämishankkeiden toimeenpanosta.

Poolin toiminta painottuu siihen kriittiseen muovi- ja kumiteollisuuden tuotantoon joka on yhteiskunnan toimivuuden kannalta välttämätöntä vakavissa häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa.

Yhteyshenkilö

Sihteeri

Petri Ahola-Luttila
Valmiuspäällikkö
Kemianteollisuus ry

Yhteystiedot

Kemianteollisuus ry
Eteläranta 10
00130 Helsinki

Matkapuhelin +358 40 849 5920
Fax +358 9 171 164

Yhteyshenkilö

Huoltovarmuuskeskuksen yhteysjäsen

Jorma Hannulabacka
Teollisuusasiamies
Huoltovarmuuskeskus

Yhteystiedot

Huoltovarmuuskeskus
Aleksanterinkatu 48 A
00100 Helsinki

Matkapuhelin +358 40 5477 006

Puheenjohtaja

Jari Koivumäki
Tutkimuspäällikkö
Borealis Polymers Oy