Rakennuspooli

Rakennuspooli vastaa Huoltovarmuuskeskuksen sekä Rakennusteollisuus RT ry:n, Suomen Sähkö- ja Teleurakoitsijaliitto ry:n ja Yleinen Teollisuusliitto ry:n kesken tehdyn sopimuksen mukaisesti koko rakennusalan varautumisesta vakavien häiriötilanteiden ja poikkeusolojen varalta. Poolin muodostavat sitä johtava poolitoimikunta, poolin toimisto ja alan yritykset.

Toisin kuin muut poolit, rakennuspooli ei kuulu mihinkään seitsemästä sektorista.

Poolin toimintaa ohjaava poolitoimikunta muodostuu alan yritysten, liittojen sekä eri viranomaisten edustajista. Poolin työtä avustaa poolitoimisto, joka sijaitsee Rakennusteollisuus RT ry:ssä. Rakennuspoolin alaisuudessa toimii kuusi aluetoimikuntaa kattaen koko Suomen.

Rakennuspoolin tehtävänä on selvittää, suunnitella ja valmistella toimenpiteitä huoltovarmuuden kehittämiseksi rakennusalalla. Lisäksi Rakennuspooli määrittää oman alansa huoltovarmuuskriittiset yritykset sekä seuraa ja kehittää alansa yritysten varautumista ja jatkuvuudenhallintaa. Pooli muodostaa oman toimialansa huoltovarmuuden tilannekuvan ja tekee esityksiä tarvittavien kehittämishankkeiden toimeenpanosta.

Poolin toiminta painottuu siihen kriittiseen rakentamiseen joka on yhteiskunnan toimivuuden kannalta välttämätöntä vakavissa häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa.

Yhteyshenkilö

Huoltovarmuuskeskuksen yhteysjäsen

Jorma Hannulabacka
Teollisuusasiamies
Huoltovarmuuskeskus

Yhteystiedot

Huoltovarmuuskeskus
Aleksanterinkatu 48 A
00100 Helsinki

Matkapuhelin +358 40 5477 006

Yhteyshenkilö

Pääsihteeri

Juha Kaitera
Pääsihteeri
Rakennusteollisuus RT

Yhteystiedot

Rakennusteollisuus RT
PL 381 (Unionionkatu 14)
00131 Helsinki

Matkapuhelin +358 050 548 1604
Fax +358 9 1299 277

Puheenjohtaja

Tero Kiviniemi
Toimialajohtaja
YIT Rakennus Oy