Teknologiapooli

Teknologiapooli vastaa Huoltovarmuuskeskuksen ja Teknologiateollisuus ry:n välisen sopimuksen mukaisesti oman teknologia-alan varautumisesta vakavien häiriötilanteiden ja poikkeusolojen varalle. Poolin muodostavat sitä johtava poolitoimikunta, poolin toimisto ja alan yritykset.

Teknologiapoolin toiminnasta vastaavaan poolitoimikuntaan kuuluu alan yritysten, liittojen sekä viranomaisten edustajia. Poolitoimikuntaa avustaa Teknologiateollisuus ry:ssä sijaitseva poolin toimisto.

Poolin tehtävänä on selvittää, suunnitella ja valmistella toimenpiteitä huoltovarmuuden kehittämiseksi elektroniikka-, sähkö-, kone-, metalli- ja tietotekniikka-aloilla. Lisäksi pooli määrittää teknologia-alan huoltovarmuuskriittiset yritykset sekä seuraa ja kehittää alansa yritysten varautumista ja jatkuvuudenhallintaa. Pooli muodostaa oman toimialansa huoltovarmuuden tilannekuvan ja tekee esityksiä tarvittavien kehittämishankkeiden toimeenpanosta.

Poolin toiminta painottuu siihen kriittiseen teknologiateollisuuden tuotantoon, joka on yhteiskunnan toimivuuden kannalta välttämätöntä vakavissa häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa.

Yhteyshenkilö

Huoltovarmuuskeskuksen yhteysjäsen

Jorma Hannulabacka
Teollisuusasiamies
Huoltovarmuuskeskus

Yhteystiedot

Huoltovarmuuskeskus
Aleksanterinkatu 48 A
00100 Helsinki

Matkapuhelin +358 40 5477 006

Yhteyshenkilö

Pääsihteeri

Tuija Karanko
Asiantuntija
Teknologiateollisuus ry

Yhteystiedot

Teknologiateollisuus ry
PL 10
00131 HELSINKI


Yhteyshenkilö

Puheenjohtaja

Jari Rautjärvi
Toimitusjohtaja
Valtra Oy Ab

Yhteystiedot

Valtra Oy Ab
Valmetinkatu 2
44200 SUOLAHTI