HVO Extranet

Toiminnan perusteet

Kriittisen teollisuustuotannon ja rakentamisen tehtävä on tuottaa hyödykkeitä ja palveluja yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen turvaamiseksi.

Valtion viranomaisilla ja liikelaitoksilla sekä kunnilla on lakisääteinen velvoite varmistaa tehtäviensä mahdollisimman häiriötön hoitaminen normaaliolojen häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa. Teollisuusyrityksillä ei ole yleistä lakiin perustuvaa velvoitetta. Niiden osalta varautuminen perustuu alan järjestöjen ja Huoltovarmuuskeskuksen välisiin sopimuksiin.

Kriittisen teollisuustuotannon ja rakentamisen varautumista poikkeusoloihin ohjaa ja koordinoi Huoltovarmuuskeskuksen perustuotanto-osasto sekä Huoltovarmuusorganisaation teollisuussektori. Teollisuussektoriin kuuluvat Kemian pooli, Teknologiapooli, Metsäpooli, MIL-pooli, Rakennuspooli sekä Muovi- ja kumipooli. Poolien tehtävänä on ylläpitää ja kehittää oman alansa yritysten kykyä toimia häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa mm. järjestämällä harjoitus- ja koulutustilaisuuksia.

Kriittisen puolustusvälineteollisuuden toimintaedellytykset Suomessa pyritään turvaamaan erilaisilla huoltovarmuusjärjestelyillä ja kansainvälisillä yhteistyösopimuksilla. Myös muun kriittisen teollisuuden tarvitsemista välttämättömistä raaka-aineista ja tuotteista pidetään varmuus- ja turvavarastoja. Varastointiin liittyviä tehtäviä hoitaa perustuotanto-osasto.

Verkottuneessa yhteiskunnassa korostuvat toimintojen keskinäisriippuvuudet. Siten tärkeää on tarkastella koko tuotantoketjua ja sen eri osien toimintakykyä. Merkittävä osa kriittisen teollisuustuotannon parissa tehtävästä huoltovarmuustyöstä koostuu yritysten jatkuvuudenhallinnan kehittämisestä.