HVO Extranet

Terveydenhuolto

Terveydenhuoltosektori kehittää yhteiskunnan terveydenhuollon jatkuvuussuunnittelua ja materiaalista valmiutta. Alan huoltovarmuutta koordinoivat Huoltovarmuuskeskuksen perustuotanto-osasto, Terveydenhuoltosektori sekä sektorin alaiset Terveydenhuoltopooli, Vesihuoltopooli ja Jätealan toimikunta.

Toiminnan perusteet

Väestön terveydenhuollon järjestäminen on kuntien tehtävä. Suomessa on yli 160 terveyskeskusta tai terveyskeskuskuntayhtymää. Erikoissairaanhoidon palvelut tuotetaan pääosin sairaanhoitopiirien ylläpitämissä 21 keskussairaalassa, joista viisi on erityistason (ERVA, erityisvastuualue) yliopistollisia sairaaloita.

Lue lisää toiminnan perusteista

Perustuotanto-osasto

Perustuotanto-osasto vastaa Huoltovarmuuskeskuksessa elintarvikehuoltoon, terveydenhuoltoon ja kriittiseen teollisuustuotantoon kuuluvista alueista.

Lue lisää osaston toiminnasta

Varautumisjärjestelyt

Huoltovarmuuskeskus (HVK) ylläpitää keskeisten elintärkeiden tuonninvaraisten terveydenhuollon tarvikkeiden ja eräiden kriisispesifisten lääkkeiden ja tarvikkeiden varmuusvarastoja ja suorittaa yksityiselle sektorille korvaukset lääkkeiden velvoitevarastoinnista. Huoltovarmuuskeskus tuottaa vuosittain terveydenhuollon valmiusharjoituksia ja selvityksiä.

Lue lisää valmiussuunnittelusta

Erityislainsäädäntö

Lääkkeiden velvoitevarastointilaki (979/2008) takaa tärkeimpien lääkevalmisteiden saatavuuden.

Lue lisää erityislainsäädännöstä