HVO Extranet

Erityislainsäädäntö

Laki lääkkeiden velvoitevarastoinnista (979/2008) takaa tärkeimpien lääkevalmisteiden saatavuuden häiriö- ja poikkeusolojen varalle. Asetuksessa lääkkeiden velvoitevarastoinnista (1114/2008) säädetään tarkemmin velvoitevarastoinnin piiriin kuuluvista lääkeaineista ja lääkkeiden valmistuksessa käytettävistä apu- ja lisäaineista sekä pakkausmateriaaleista.

Muita myös terveydenhuollon valmiussuunnittelussa huomioitavia lakeja:

 • Kansanterveyslaki  (66/1972)
 • Terveydenhuoltolaki  (1326/2010)
 • Terveydensuojelulaki (763/1994)
 • Laki terveydensuojelulain muuttamisesta (942/2016)
 • Sairausvakuutuslaki  (1224/2004)
 • Tartuntatautilaki  (1227/2016 )
 • Tartuntatautiasetus  (146/2017)
 • Työterveyshuoltolaki  (1383/2001)
 • Laki terveydenhuollon ammattihenkilöstöstä  (559/1994)
 • Lääkelaki  (395/1987)
 • Laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista  (629/2010)
 • Laki lääkkeiden velvoitevarastoinnista  (979/2008)
 • Valtioneuvoston asetus lääkkeiden velvoitevarastoinnista  (1114/2008)
 • Asetus varmuusvarastoitujen lääkkeiden, lääkintämateriaalin ja suojavälineiden käyttöönoton perusteista  (279/2006)
 • Pelastuslaki  (379/2011)
 • Valtioneuvoston asetus pelastustoimesta  (407/2011)
 • Laki hätäkeskustoiminnasta  (692/2010)
 • Valtioneuvoston päätös hätäkeskusalueista  (36/2010)
 • Säteilylaki  (592/1991)
 • Kemikaalilaki  (599/2013)
 • Meripelastuslaki  (1145/2001)
 • Laki Suomen Punaisesta Rististä  (238/2000)
 • Veripalvelulaki  (197/2005)

Lakeihin on mahdollisesti tehty muutoksia säätämisvuoden jälkeen. Ajantasainen lainsäädäntö on tarkistettavissa osoitteessa www.finlex.fi