HVO Extranet

Kansainvälinen yhteistyö

Huoltovarmuuskeskus osallistuu pohjoismaiseen terveydenhuollon valmiussuunnitteluyhteistyöhön ja Naton rauhankumppanuusohjelmassa lääkintä- ja elintarvikehuoltokomitean työskentelyyn.

Kansainvälinen yhteistyö on huoltovarmuutta tukevaa ja antaa mahdollisuuden arvioida omaa kriisivalmiutta.

Huoltovarmuuskeskus ylläpitää arktiseen käyttöön soveltuvan evakuointimateriaalin, kuten talvitelttojen varmuusvarastoa, jota voidaan kierrättää myös kansainvälisissä operaatioissa.