Perustuotanto-osasto (HVK)

Perustuotanto-osasto vastaa Huoltovarmuuskeskuksessa elintarvikehuoltoon, terveydenhuoltoon ja kriittiseen teollisuustuotantoon kuuluvista alueista.

Terveydenhuollon osalta osaston tehtävänä on edistää niitä varautumistoimenpiteitä, joilla varmistetaan toiminnan materiaaliset edellytykset ja logistiikan toimivuus. Tämä koskee lääkkeiden ja tarvikkeiden saatavuutta sekä laitehuoltoa. Ympäristöterveydenhuollon varautumisella varmistetaan puhtaan veden saatavuus, jätehuollon toimivuus ja erilaisiin ympäristöuhkiin varautuminen. Perustuotanto-osasto tukee ja koordinoi terveydenhuoltosektorin ja sen toimialaan kuuluvien poolien toimintaa sekä hoitaa alaan liittyvät varmuusvarastointitehtävät.

Osaston vastuualueella on energiatuotteita lukuun ottamatta kaikki muu huoltovarmuutta tukeva varmuus-, turva- ja velvoitevarastointi. Terveydenhuollon kriittisiä raaka-aineita varastoidaan arvioitujen uhkakuvien edellyttämällä tavalla. Taloudellinen ja tekninen kehitys muuttavat myös kulloinkin tarvittavia varastomateriaaleja.

Jäsen

Jyrki Hakola
Johtaja, perustuotanto-osasto
Huoltovarmuuskeskus


Yhteyshenkilö

Jäsen

Erik Honkanummi
Turvallisuusasiantuntija
Huoltovarmuuskeskus

Yhteystiedot

Huoltovarmuuskeskus
Aleksanterinkatu 48 A
00100 Helsinki


Jäsen

Riku Juhola
Valmiusasiamies
Huoltovarmuuskeskus


Yhteyshenkilö

Jäsen

Emmi Laaksonen
Toimitusjohtajan assistentti
Huoltovarmuuskeskus

Yhteystiedot

Huoltovarmuuskeskus
Aleksanterinkatu 48A
00100 Helsinki


Jäsen

Juha Mantila
Valmiusasiamies
Huoltovarmuuskeskus


Yhteyshenkilö

Jäsen

Jaakko Pekki
Valmiusasiamies
Huoltovarmuuskeskus

Yhteystiedot

Huoltovarmuuskeskus
Aleksanterinkatu 48 A
00100 Helsinki


Jäsen

Soili Suvanto
Tuoteryhmäpäällikkö
Huoltovarmuuskeskus


Jäsen

Jaana Toivanen
Johdon assistentti (vanhempainvapaalla)
Huoltovarmuuskeskus