Terveydenhuoltosektori

Terveydenhuoltosektorissa ovat edustettuina alan merkittävimmät toimijat: sosiaali- ja terveysministeriö, maa- ja metsätalousministeriö, Terveyden- ja hyvinvoinninlaitos (THL), Säteilyturvakeskus, Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus (FIMEA), Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (VALVIRA), Pääesikunta/ puolustusvoimien terveydenhuolto, Suomen Kuntaliitto, Lääketeollisuus ry., HUS sekä suurimmat terveydenhuoltoalan jakelijat.

Sektori arvioi alansa uhkia ja kehityssuuntaa, on selvillä kriittisistä tuotantoketjuista ja määrittelee terveydenhuoltopoolin operatiiviset valmiussuunnittelutavoitteet ja seuraa niiden toteutumista. Sektoriin kuuluvat terveydenhuoltopooli, vesihuoltopooli ja jätealan huoltovarmuustoimikunta.

Terveydenhuoltosektorin huoltovarmuustoimenpiteet keskittyvät alan toimintaedellytysten turvaamiseen.

Yhteyshenkilö

Huoltovarmuuskeskuksen yhteyshenkilö

Jyrki Hakola
Johtaja, perustuotanto-osasto
Huoltovarmuuskeskus

Yhteystiedot

Huoltovarmuuskeskus
Aleksanterinkatu 48 A
00100 Helsinki

Matkapuhelin +358 50 377 4746
Fax +358 9 260 9584

Yhteyshenkilö

Huoltovarmuuskeskuksen yhteyshenkilö

Riku Juhola
Valmiusasiamies
Huoltovarmuuskeskus

Yhteystiedot

Huoltovarmuuskeskus
Aleksanterinkatu 48 A
00100 Helsinki

Matkapuhelin +358 40 510 7080
Fax +358 9 260 9584

Yhteyshenkilö

Sihteeri

Merja Rapeli
Neuvotteleva virkamies
Sosiaali- ja terveysministeriö

Yhteystiedot

Sosiaali- ja terveysministeriö
PL 33
00023 Valtioneuvosto


Yhteyshenkilö

Puheenjohtaja

Päivi Sillanaukee
Kansliapäällikkö
Sosiaali- ja terveysministeriö

Yhteystiedot

Sosiaali- ja terveysministeriö
PL 33
00023 Valtioneuvosto