HVO Extranet

Terveydenhuoltosektori

Terveydenhuoltosektorissa ovat edustettuina alan merkittävimmät toimijat: sosiaali- ja terveysministeriö, maa- ja metsätalousministeriö, Terveyden- ja hyvinvoinninlaitos (THL), Säteilyturvakeskus, Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus (FIMEA), Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (VALVIRA), Pääesikunta/ puolustusvoimien terveydenhuolto, Suomen Kuntaliitto, Lääketeollisuus ry., HUS sekä suurimmat terveydenhuoltoalan jakelijat.

Sektori arvioi alansa uhkia ja kehityssuuntaa, on selvillä kriittisistä tuotantoketjuista ja määrittelee Terveydenhuoltopoolin operatiiviset valmiussuunnittelutavoitteet ja seuraa niiden toteutumista. Sektoriin kuuluvat Terveydenhuoltopooli, Vesihuoltopooli ja Jätealan huoltovarmuustoimikunta.

Terveydenhuoltosektorin huoltovarmuustoimenpiteet keskittyvät alan toimintaedellytysten turvaamiseen.

Huoltovarmuuskeskuksen Terveydenhuoltosektori ja sen alaisuudessa toimivat Terveydenhuoltopooli, Vesihuoltopooli ja Jätehuoltotoimikunta edistävät jatkuvuussuunnittelua ja varautumista terveydenhuoltoa palvelevassa yrityskentässä ja yhteistyötä elinkeinoelämän ja viranomaisten kesken.

Terveydenhuollon materiaalinen näkökulma jaetaan lääkehuoltoon, tarvikehuoltoon ja laitehuoltoon. Tämän lisäksi terveydenhuollon häiriötön toiminta edellyttää monimuotoista infrastruktuuria, jota turvataan yhteistyössä muiden huoltovarmuussektorien kanssa.

Yhteyshenkilö

Huoltovarmuuskeskuksen yhteysjäsen

Jyrki Hakola
Johtaja, perustuotanto-osasto
Huoltovarmuuskeskus

Yhteystiedot

Huoltovarmuuskeskus
Aleksanterinkatu 48 A
00100 Helsinki
Matkapuhelin +358 50 377 4746

Yhteyshenkilö

Huoltovarmuuskeskuksen yhteysjäsen

Riku Juhola
Valmiusasiamies
Huoltovarmuuskeskus

Yhteystiedot

Huoltovarmuuskeskus
Aleksanterinkatu 48 A
00100 Helsinki

Yhteyshenkilö

Sihteeri

Merja Rapeli
Neuvotteleva virkamies
Sosiaali- ja terveysministeriö

Yhteystiedot

Sosiaali- ja terveysministeriö
PL 33
00023 Valtioneuvosto

Yhteyshenkilö

Puheenjohtaja

Päivi Sillanaukee
Kansliapäällikkö
Sosiaali- ja terveysministeriö

Yhteystiedot

Sosiaali- ja terveysministeriö
PL 33
00023 Valtioneuvosto