Toiminnan perusteet

Väestön terveydenhuollon järjestäminen on kuntien tehtävä. Suomessa on yli 160 terveyskeskusta tai terveyskeskuskuntayhtymää. Erikoissairaanhoidon palvelut tuotetaan pääosin sairaanhoitopiirien ylläpitämissä 21 keskussairaaloissa, joista viisi on erityistason (ERVA, erityisvastuualue) yliopistollisia sairaaloita.

Sosiaali- ja terveydenhuollon varautumisen lähtökohtana on, että palvelutaso sopeutetaan käytettävissä olevien voimavarojen mukaan. Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) antaa alan valmiussuunnitteluohjeet ja seuraa niiden toteutumista yhteistyössä aluehallintovirastojen (AVI) kanssa. Terveydenhuollon materiaalinen näkökulma jaetaan lääkehuoltoon, tarvikehuoltoon ja laitehuoltoon. Tämän lisäksi terveydenhuollon häiriötön toiminta edellyttää useiden tukitoimitojen toimintakykyä ja monimuotoista infrastruktuuria, jota turvataan yhteistyössä muiden huoltovarmuussektorien kanssa.

Sosiaali- ja terveysministeriössä toimii valmiusyksikkö, jonka tehtävänä on kehittää sosiaali- ja terveydenhuollon normaaliolojen häiriötilanteiden ja poikkeusolojen edellyttämiä hallinnollisia valmiuksia ja ylläpitää tilannejohtamis- ja turvallisuusjärjestelyjä.

Puolustusvoimat vastaa kenttälääkinnän valmiussuunnittelusta. Pääesikunnan alainen Sotilaslääketieteen keskus (SotlK) toimii puolustusvoimien lääkintähuollon palvelukeskuksena ja asiantuntijana sekä antaa alan koulutusta.