HVO Extranet

Toiminnan perusteet

Väestön terveydenhuollon järjestäminen on kuntien tehtävä. Yksityinen sektori on perinteisesti vahva työterveyshuollossa ja hammaslääkäripalveluissa. Vakuutus- ja ostopalvelusopimukset ovat lisänneet yksityisen sektorin käyttöä myös muissa palveluissa. Terveydenhuoltosektorin varautuminen rakentuu useiden toimialojen palvelujen varaan. Keskiössä ovat sosiaalihuollossa etuuksien jatkuvuus, lasten päivähoito ja vanhusten ja vammaisten koti- ja laitoshoito ja terveydenhuollossa sairaaloiden ensihoito päivystys-, leikkaus- ja teho-osastojen sekä diagnostiikan; laboratoriotutkimusten ja kuvantamisen jatkuvuus. Potilashoidon jatkuvuuden turvaamiseen tarvitaan myös toimivat lääke-, hoitotarvike-, lääkintälaite- ja tekstiilihuolto, veripalvelu, sairaalakaasuhuolto ja sairaalan LVI-tekniikka, tietohallinto, ruokahuolto, potilas- ja muut kuljetuspalvelut, puhtaanapito, hallinto, viestintä, kulunvalvonta ja muut turvallisuuspalvelut. Infrastruktuuriin kuuluvat sähkön-, lämmön- ja vedenjakelu sekä jätehuolto ja tietoliikennelinkkien toimivuus. Ala on palapeli, jonka tulee muodostaa kokonaisuus.

Sosiaali- ja terveydenhuollon varautumisen lähtökohtana on, että palvelutaso sopeutetaan käytettävissä olevien voimavarojen mukaan. Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) antaa alan valmiussuunnitteluohjeet ja seuraa niiden toteutumista yhteistyössä aluehallintovirastojen (AVI) kanssa. Terveydenhuollon materiaalinen näkökulma jaetaan lääkehuoltoon, tarvikehuoltoon ja laitehuoltoon. Tämän lisäksi terveydenhuollon häiriötön toiminta edellyttää useiden tukitoimitojen toimintakykyä ja monimuotoista infrastruktuuria, jota turvataan yhteistyössä muiden huoltovarmuussektorien kanssa.

Sosiaali- ja terveysministeriössä toimii valmiusyksikkö, jonka tehtävänä on kehittää sosiaali- ja terveydenhuollon normaaliolojen häiriötilanteiden ja poikkeusolojen edellyttämiä hallinnollisia valmiuksia ja ylläpitää tilannejohtamis- ja turvallisuusjärjestelyjä.

Puolustusvoimat vastaa kenttälääkinnän valmiussuunnittelusta. Pääesikunnan alainen Sotilaslääketieteen keskus (SotlK) toimii puolustusvoimien lääkintähuollon palvelukeskuksena ja asiantuntijana sekä antaa alan koulutusta.