Varautumisjärjestelyt

Huoltovarmuuskeskus (HVK) ylläpitää keskeisten elintärkeiden tuonninvaraisten terveydenhuollon tarvikkeiden varmuusvarastoa ja suorittaa yksityiselle sektorille korvaukset lääkkeiden velvoitevarastoinnista. Huoltovarmuuskeskus tuottaa vuosittain terveydenhuollon valmiusharjoituksia, selvityksiä ja oppaita.

Toimenpiteitä terveydenhuoltoalalla ja sen pooleissa ovat mm:

  • velvoitevarastointi kuntien ylläpitämissä terveydenhuollon laitoksissa
  • nimettyjen lääkkeiden velvoitevarastointi maahantuojilla ja teollisuudessa
  • elintärkeiden terveydenhuollon tarvikkeiden varmuusvarastointi
  • terveydenhuollon tarvikkeiden omaehtoinen valmiusvarastointi sairaaloissa ja terveyskeskuksissa
  • kotimaisen tuotantotilanteen seuranta
  • korvaavan tuotannon ja menetelmien kehittäminen
  • jatkuvuussuunnittelun kehittäminen
  • kyberuhkiin varautuminen

Potilashoidon jatkuvuus ja henkilökunnan työturvallisuus varmistetaan varastoimalla steriilejä terveydenhuollon tarvikkeita. Keskeiset varastoitavat terveydenhuollon tarvikkeet ovat elintärkeitä, tuonninvaraisia, yleiskirurgisia, kertakäyttöisiä tarvikkeita, joita ei voi poikkeusoloissakaan säästää tai säännöstellä. Tärkeimpiä tarvikkeita ovat injektioneulat ja -ruiskut, suonikanyylit, veren- ja nesteensiirtolaitteet, intubaatioputket, limaimukatetrit, virtsakatetrit, leikkaus- ja muut suojakäsineet, leikkausveitset, haavaimut, kirurgiset ommelaineet ja kipsisiteet sekä myös kotimaisessa tuotannossa olevat sidonta-, haavanhoito- ja leikkaustekstiilit.

Huoltovarmuuskeskuksen terveydenhuoltosektori ja sen alaisuudessa toimivat terveydenhuoltopooli, vesihuoltopooli ja jätehuoltotoimikunta edistävät jatkuvuussuunnittelua ja varautumista alojensa yrityskentässä sekä yhteistyötä elinkeinoelämän ja viranomaisten kesken.

Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) antaa alan valmiussuunnitteluohjeet ja seuraa niiden toteutumista yhteistyössä aluehallintovirastojen (AVI) kanssa.

Jatkuvuudenhallinta on yritysten omaehtoista toimintaa, jolla ne pyrkivät huolehtimaan tuotantonsa jatkuvuudesta sekä tarvitsemiensa tuotteiden ja palveluiden saatavuudesta myös häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa. Vaikka yritysten omaehtoinen varautuminen ei kuulu viranomaisten toimivaltaan, on yhteiskunnan etujen mukaista pyrkiä varmistamaan kaikissa tilanteissa huoltovarmuuden kannalta tärkeiden yritysten ja verkostojen toiminta.