HVO Extranet

Varautumisjärjestelyt

Huoltovarmuuskeskus (HVK) ylläpitää eräiden keskeisten elintärkeiden tuonninvaraisten terveydenhuollon tarvikkeiden ja kriisispesifisten lääkkeiden varmuusvarastoja ja suorittaa yksityiselle sektorille korvaukset lääkkeiden velvoitevarastoinnista. Huoltovarmuusorganisaatio tuottaa vuosittain terveydenhuollon valmiusharjoituksia, selvityksiä ja oppaita.

Toimenpiteitä terveydenhuoltoalalla ovat mm:

  • velvoitevarastointi kuntien ylläpitämissä terveydenhuollon laitoksissa
  • nimettyjen lääkkeiden velvoitevarastointi maahantuojilla ja teollisuudessa sekä kuntien ylläpitämissä terveydenhuollon laitoksissa
  • elintärkeiden terveydenhuollon tarvikkeiden varmuusvarastointi
  • terveydenhuollon tarvikkeiden omaehtoinen valmiusvarastointi sairaaloissa ja terveyskeskuksissa
  • kotimaisen tuotantotilanteen seuranta
  • korvaavan tuotannon ja menetelmien kehittäminen
  • jatkuvuussuunnittelun kehittäminen
  • kyberuhkiin varautuminen

Potilashoidon jatkuvuus ja henkilökunnan työturvallisuus varmistetaan varastoimalla steriilejä terveydenhuollon tarvikkeita. Keskeiset varastoitavat terveydenhuollon tarvikkeet ovat elintärkeitä, tuonninvaraisia, yleiskirurgisia, kertakäyttöisiä tarvikkeita, joita ei voi poikkeusoloissakaan säästää tai säännöstellä. Keskeisiä tarvikkeita ovat injektioneulat ja -ruiskut, suonikanyylit, veren- ja nesteensiirtolaitteet, intubaatioputket, limaimukatetrit, virtsakatetrit, leikkaus- ja muut suojakäsineet, leikkausveitset, haavaimut, kirurgiset ommelaineet sekä myös kotimaisessa tuotannossa olevat sidonta-, haavanhoito- ja leikkaustekstiilit.

Jatkuvuudenhallinta on yritysten omaehtoista toimintaa, jolla ne pyrkivät huolehtimaan tuotantonsa jatkuvuudesta sekä tarvitsemiensa tuotteiden ja palveluiden saatavuudesta myös häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa. Vaikka yritysten omaehtoinen varautuminen ei kuulu viranomaisten toimivaltaan, on yhteiskunnan etujen mukaista pyrkiä varmistamaan kaikissa tilanteissa huoltovarmuuden kannalta tärkeiden yritysten ja verkostojen toiminta.