Vesihuoltopooli

Vesihuoltopooli ohjaa alansa varautumista ja valmiussuunnittelua Huoltovarmuuskeskuksen, Suomen Kuntaliiton ja Vesi- ja viemärilaitosyhdistys ry:n välisen sopimuksen mukaisesti. Poolin muodostavat sitä johtava poolitoimikunta, poolin toimisto ja alan yritykset.

Poolin tehtävänä on alan organisaatioiden kanssa seurata, suunnitella ja valmistella alan huoltovarmuuden kehittämistä. Yleisenä tehtävänä on ylläpitää huoltovarmuuden kannalta kriittisten organisaatioiden rekisteriä, ohjata ja seurata oman alansa varautumista ja järjestää koulutus- ja harjoitustilaisuuksia. Pooli muodostaa oman toimialansa huoltovarmuuden tilannekuvan ja tekee esityksiä tarvittavien kehittämishankkeiden toimeenpanosta

Talousveden häiriötön jakelu ja jätevesistä huolehtiminen ovat yhteiskunnan välttämättömiä perustoimintoja ihmisten elinmahdollisuuksien turvaamiseksi ja terveyden suojelemiseksi. Poolin tavoitteena on tukea vesihuoltoalan varautumista normaaliolojen erityistilanteisiin sekä poikkeusoloihin, ja siten parantaa veden jakelun ja viemäröinnin toimintavarmuutta. Pooli on mm. tuottanut laajan kumppanuusverkoston kanssa vesihuoltolaitoksen oppaan häiriötilanteisiin varautumiseen.

Vesihuoltolaitoksen opas häiriötilanteisiin varautumiseen

Yhteyshenkilö

Huoltovarmuuskeskuksen yhteysjäsen

Jyrki Hakola
Johtaja, perustuotanto-osasto
Huoltovarmuuskeskus

Yhteystiedot

Huoltovarmuuskeskus
Aleksanterinkatu 48 A
00100 Helsinki

Matkapuhelin +358 50 377 4746

Sihteeri

Riina Liikanen
Valmiuspäällikkö
Suomen Vesilaitosyhdistys ry


Yhteyshenkilö

Puheenjohtaja

Irina Nordman
Liikelaitosjohtaja
Turun vesiliikelaitos

Yhteystiedot

Turun vesiliikelaitos
Halistentie 4
20540 TURKU