HVO Extranet

CIIP-käsite

Yleismaailmallisesti on alettu kehittää toimintaa, jota kutsutaan kriittisen infrastruktuurin suojaamiseksi (critical infrastructure protection, CIP) sekä erityisesti kriittisen tietoteknisen infrastruktuurin suojaamiseksi (critical information infrastructure protection, CIIP).

Naton käyttämän määritelmän mukaan kriittinen infrastruktuuri muodostuu niistä välineistä ja laitteista, palveluista ja tietojärjestelmistä, jotka ovat kansakunnille niin elintärkeitä, että niiden toimintakyvyttömyydellä tai tuhoutumisella olisi heikentävä vaikutus kansalliseen turvallisuuteen, kansantalouteen, yleiseen terveyteen ja turvallisuuteen sekä valtionhallinnon tehokkaaseen toimintaan.

Kriittinen infrastruktuuri voidaan jakaa toisaalta fyysiseen ja toisaalta digitaaliseen (sähköiseen). Se, mitä aloja tai toimintoja käsite pitää sisällään, vaihtelee kuitenkin laajuudeltaan eri maissa.