Erityislainsäädäntö

Sähköisestä viestinnästä on erityislainsäädäntöä. Näissä laessa on säädetty mm. kustannuksista, joita voidaan kattaa huoltovarmuusrahastosta.

Keskeisimmät lait ovat:

  • laki televisio- ja radiotoiminnasta (744/1998)
  • tietoyhteiskuntakaari (917/2014).

Muita varautumiseen liittyviä säädöksiä:

  • asetus viestintämarkkinoihin liittyvästä varautumisvelvollisuudesta ja viranomaistiedotteiden välittämisvelvollisuudesta (838/2003)
  • laki Yleisradio Oy:stä (1380/1993)
  • asetus televisio- ja radiotoiminnasta (698/2003)
  • valtioneuvoston periaatepäätös kansallisesta tietoturvallisuusstrategiasta (4.9.2003).