HVO Extranet

Erityislainsäädäntö

Sähköisestä viestinnästä on erityislainsäädäntöä. Näissä laeissa on säädetty mm. kustannuksista, joita voidaan kattaa huoltovarmuusrahastosta.

Keskeisin laki on:

  • Tietoyhteiskuntakaari (917/2014).

Muita varautumiseen liittyviä säädöksiä:

  • Laki Yleisradio Oy:stä (1380/1993)
  • Asetus televisio- ja radiotoiminnasta (1245/2014)

Lakeihin on mahdollisesti tehty muutoksia säätämisvuoden jälkeen. Ajantasainen lainsäädäntö on tarkistettavissa osoitteessa www.finlex.fi