HVO Extranet

Kansainvälinen yhteistyö

Tietoyhteiskuntasektorilla on kansainvälistä yhteistyötä lähinnä tietoliikennealalla.

Tärkein yhteistyökumppani on CEPC:n siviilitietoliikenneryhmä IRCSG (Industrial Resources and Communications Services Group), jonka kokouksiin ja seminaareihin osallistutaan säännöllisesti. Huoltovarmuusorgansiaation piiristä on nimetty kaksi asiantuntijaa ryhmän työryhmiin, jotka ovat käytettävissä tarpeen mukaan erilaisissa kriisinhallintatehtävissä neuvonantajina.