Mediapooli

Mediapoolin tehtävänä on median toiminnan turvaamiseksi tarvittavan varautumistoiminnan kehittäminen ja ylläpitäminen. Pooli tukee tiedonvälityksen teknistä varautumista kriisitilanteisiin ja sananvapauden toteutumista sekä edistää kyberturvallisuutta mediayrityksissä. Mediapooli seuraa myös informaatiovaikuttamista ja sosiaalisen median ilmiöitä.

Poolin muodostavat sitä johtava poolitoimikunta, poolin toimisto ja alan yritykset. Mediapoolilla on johtoryhmä sekä sähköiseen viestintään, graafiseen viestintään ja sisällöllisiin kysymyksiin erikoistuneet alaryhmät.

Mediapooli on graafisen alan ja viranomaisten välinen yhteyselin, jossa ovat mukana Viestinnän Keskusliitto VKL ry:n jäsenyritykset sekä muita yhteistyöosapuolia. Poolissa ovat kattavasti edustettuina VKL, sanomalehtiala, kirjapainoala, maahantuojat, jakeluyritykset ja ammattiyhdistysliike. Viranomaisia edustavat Pääesikunta, Topografikunta ja Huoltovarmuuskeskus.

Pooli muodostaa oman toimialansa huoltovarmuuden tilannekuvan ja tekee esityksiä tarvittavien kehittämishankkeiden toimeenpanosta.

 

Yhteyshenkilö

Huoltovarmuuskeskuksen yhteysjäsen

Katja Ahola
Viestintäpäällikkö
Huoltovarmuuskeskus

Yhteystiedot

Huoltovarmuuskeskus
Aleksanterinkatu 48A
00100 Helsinki

Matkapuhelin +358 50 327 2577

Yhteyshenkilö

Sihteeri

Tero Koskinen
Medialiitto

Yhteystiedot

Medialiitto
Eteläranta 10
00130 Helsinki

Matkapuhelin +358 40 7220 703

Puheenjohtaja

Alexander Lindholm
Toimitusjohtaja
Otava


Yhteyshenkilö

Huoltovarmuuskeskuksen yhteysjäsen

Sauli Savisalo
Johtaja, infrastruktuuriosasto
Huoltovarmuuskeskus

Yhteystiedot

Huoltovarmuuskeskus
Aleksanterinkatu 48 A
00100 HELSINKI

Matkapuhelin +358 400 473 155