Tekniset varajärjestelmät

TIE_12_610x256

Talouden ja yhteiskunnan toimivuuden kehittämisessä keskitytään suojaamaan ja varmentamaan yhteiskunnan kriittisten teknisten perusrakenteiden toimivuus. Erityistä huomiota kiinnitetään yhteiskunnan välttämättömiin sähköisiin tieto- ja viestintäjärjestelmiin, jotka ohjaavat teknisten perusrakenteiden toimintaa.

Huoltovarmuuskeskuksen tehtävänä tällä toimialueella on kehittää julkishallinnon ja elinkeinoelämän yhteistyötä varautumisessa, yhteensovittaa varautumistoimenpiteitä sekä osallistua yhteiskunnan kriittisen infrastruktuurin varmistamishankkeisiin sekä niihin liittyvien teknisten varajärjestelmien kehittämiseen ja rahoitukseen.

Yhteiskunnan kriittiseen infrastruktuuriin kohdistuvat uhat ovat perinteisesti olleet pääosin fyysisiä, kuten myrskyt, ukkoset, laiteviat, henkilöstön virhetoiminnot ja kaivinkoneet. Nykyään korostuvat yhä enemmän tietojärjestelmien toimivuuteen verkon kautta kohdistuvat kyberuhat, kuten haittaohjelmat, tietojärjestelmiin murtautuminen, palvelunestohyökkäykset ja roskaposti kaikkine niihin liittyvine lieveilmiöineen.

Näihin uhkiin varautumisessa teknisiä keinoja ovat tietoturvallisuustekniikan jatkuva ylläpito, varakapasiteetin rakentaminen verkkoihin, kriittisten osien kahdentaminen, rakenteellinen suojaaminen, energian saannin varmistaminen sekä erillisten varajärjestelmien rakentaminen.

Lähinnä turvallisuus- ja pelastusviranomaisten viestiliikenteen varmistamista varten erilaisissa katastrofitilanteissa on maahamme rakennettu erillinen suojattu mobiiliverkko, viranomaisradioverkko VIRVE. Tämä TETRA-tekniikkaan perustuva erillisverkko on ensimmäinen koko valtakunnan kattava nykyaikainen viranomaisradioverkko koko maailmassa.

Muita teletoimintaa ja sähköistä viestintää varmistavia teknisiä hankkeita ovat mm. viranomaisten hätätiedotusjärjestelmän ulottaminen kaikille radioasemille ja televisioon, tärkeiden viestikeskusten suojaaminen elektromagneettista pulssia vastaan ja valtakunnan tiedonsiirron runkoverkkojen kriittisiä solmukohtia ohittavien vaihtoehtoisten siirtoteiden rakentaminen.

Teknisten varajärjestelmien kehittäminen muuttuvien uhkien ympäristössä on jatkuvaa työtä riittävän yksinkertaisten ja käytännöllisten ratkaisujen löytämiseksi ja nykyaikaisten varajärjestelmien rakentamiseksi.