HVO Extranet

Toiminnan perusteet

Teknistaloudellinen kehitys on johtanut tuotannon, palvelujen ja koko yhteiskunnan verkostoitumiseen ja keskinäisten riippuvuuksien kasvuun. Tehokas ja optimoitu verkostotalous perustuu nopeasti kehittyvään tieto- ja viestintäteknologiaan, joka on erittäin häiriöherkkä monille uudenlaisille uhkille ja riskeille. Esimerkiksi kyberhyökkäykset, haittaohjelmat, palvelunestohyökkäykset ja muut verkkoterrorismin muodot lisääntyvät jatkuvasti.

Tietoliikenteen, tietojärjestelmien ja viestinnän toimintavarmuus on nykyaikaisen yhteiskunnan häiriöttömän toiminnan, turvallisuuden ja kansalaisten toimeentulon välttämätön edellytys. Merkittävä osa tietoyhteiskunta-alan parissa tehtävästä huoltovarmuustyöstä koostuu yritysten jatkuvuudenhallinnan kehittämisestä.

Tieto- ja viestintäjärjestelmien suojaamisen tarve teknisiä häiriöitä ja tahallista vahingoittamista vastaan on lisääntynyt. On lisättävä edelleen varautumista informaatiouhkiin ja häiriöihin, jotka vaarantavat yhteiskunnalle välttämättömien tietoteknisten järjestelmien ja rakenteiden toimivuutta jo normaalioloissa.

Sama johtopäätös on tehty useissa länsimaissa, ja kansainvälinen yhteistyö onkin keskeistä tietoyhteiskunnan varautumisessa.