HVO Extranet

TUONTIPOLTTOAINEIDEN VELVOITEVARASTOINTI-ILMOITUS 2020

Huoltovarmuuskeskus vahvistaa tuontipolttoaineiden varastointivelvoitteet varastointivelvollisille velvoitevarastointilain ja asetuksen nojalla ajalle 1.7.2020 – 30.6.2021. Huoltovarmuuskeskus pyytää velvollisia ilmoittamaan tarvittavia tietoja velvoitteiden vahvistamista varten.
Tuontipolttoaineiden velvoitevarastointilain perusteella varastointivelvoite koskee:

– kivihiililaitoksia ja kivihiilen maahantuojia
– raakaöljyn ja öljynjalostuksen syöttöaineiden maahantuojia
– öljytuotteiden maahantuojia
– maakaasulaitoksia ja maakaasun maahantuojia (ml. LNG).

Maahantuojana pidetään velvoitevarastointilain mukaan sitä, jonka lukuun tuonti tapahtuu. Varastointivelvollisuus kohdistuu tavaranhaltijana maahantuotaessa olevaan elinkeinonharjoittajaan. Kivihiililaitoksella tarkoitetaan laitosta, joka käyttää kivihiiltä lämpö- tai sähköenergian tuottamiseen. Maakaasulaitoksella tarkoitetaan yhteisöä, joka hankkii maahantuojalta tai jälleenmyyjältä maakaasua lämpö- tai sähköenergian tuottamiseen tai sen jälleenmyyntiin ja lisäksi kaasun myyjää (eng. trader). Maakaasun maahantuojalla tarkoitetaan myös kaasun toimittajaa (eng. shipper).

Velvoitevarastointilain nojalla varastointivelvollisuuden alaisia tuotteita käyttävien, maahantuovien, valmistavien ja jälleenmyyvien sekä varastoa toisen lukuun pitävien on ilmoitettava lain soveltamisen kannalta tarpeelliset tiedot Huoltovarmuuskeskukselle. Velvoitevarastointia koskevassa asetuksessa on lueteltu ne tiedot, jotka on annettava Huoltovarmuuskeskukselle velvoitteiden vahvistamiseksi.

Velvoitevarastointi-ilmoitus voidaan tehdä oheisilla ilmoituslomakkeilla, joiden täyttämisen lisäksi velvollisen on ilmoitettava varastonsa täsmällinen sijaintipaikka ja varastointia hoitava ja siitä vastaavat toimihenkilönsä.
Varastointivelvollisten tulee toimittaa varastointivelvoitteen vahvistamista varten tarpeelliset tiedot 28.2.2020 mennessä osoitteella:

Huoltovarmuuskeskus
Aleksanterinkatu 48
00100 Helsinki

tai sähköposti: Timo Vapalahti

Erityisten syiden niin vaatiessa velvolliset voivat täydentää tarvittaessa ilmoitustaan 9.3.2020 mennessä.

Tarkempia tietoja velvoitevarastointiin liittyvistä asioista ja velvoitevarastointi-ilmoituksista on kerrottu oheisessa kirjeessä. Lisätietoja asiasta antaa Huoltovarmuuskeskuksessa energia-asiamies Timo Vapalahti p. 029 5051040.

LIITTEET:

Kirje 24.1.2020
Maakaasulomake
Kivihiili- ja öljylomake