Turvevarannot huvenneet huolestuttavan alas

Voimatalouspoolin kiinteiden kotimaisten polttoaineiden jaosto ilmaisee huolensa energiaturpeen ylivuotisen varaston alhaisesta tasosta. Sateisesta syksystä aiheutunut polttoaineiden märkyys, lopputalven pakkaset ja metsäteiden kelirikosta aiheutuneet metsäenergian toimitusvaikeudet kasvattivat monin paikoin turpeen menekkiä energiantuotannossa. Kova kysyntä söi energiaturpeen ylivuotisia varastoja.

Tällä hetkellä varastossa olevan energiaturpeen määrä on vain noin puolet vuoden takaiseen tilanteeseen verrattuna. Alhainen varastotaso asettaa entistäkin kovemmat odotukset alkavan kesän turvetuotannolle.

Valtioneuvoston päätöksen huoltovarmuuden tavoitteista mukaan ”turpeen käyttö sähkön ja lämmön yhteistuotannossa on turvattava. Saatavuuden varmistamiseksi sääriskien varalle tavoitteena on, että maassa on noin puolen vuoden käyttöä vastaavat turvevarastot turvetuotantokauden alkaessa.” Tänä keväänä turvevarastot eivät enää vastaa tätä tavoitetta.

Lisätietoja:

Voimatalouspoolin kotimaisten polttoaineiden jaoston puheenjohtaja
Antti-Jussi Halminen
Johtaja, Energia, Tampereen Sähkölaitos Oy
Puh. 040 801 6397