HVO Extranet

Vesihuoltolaitoksen opas häiriötilanteisiin varautumiseen

Oppaan tarkoitus on tukea vesihuoltolaitoksia varmistamaan vesihuoltopalveluiden mahdollisimman suuri toimintavarmuus kaikissa tilanteissa. Varautuminen kuvataan oppaassa prosessina ja korostetaan, että sen ylläpitäminen ja kehittäminen on jatkuvaa toimintaa.

Lainsäädäntökin edellyttää vesihuoltolaitoksilta riskienhallintaa ja varautumista erilaisiin häiriöihin. Eri säädösten nojalla ei kuitenkaan tarvitse laatia erillisiä suunnitelmia, vaan vesihuoltolaitoksen varautumisen tulisi muodostaa vesihuoltolaitoksen toiminnan kannalta selkeä kokonaisuus, jossa eri säädösten vaatimukset on huomioitu. Vesihuoltolaitoksen omien toimien lisäksi varautumisen pitää kattaa myös toiminnan yhteensovittaminen tarvittavien yhteistyötahojen kanssa sekä tärkeiden yhteistyötahojen toimintavarmuuden varmistaminen.

Oppaan liitteenä on esitetty vesihuoltolaitoksen varautumissuunnitelman sisältömalli. Esitetty sisältömalli on laaja, mutta vesihuoltolaitokset voivat soveltaa sitä oman toimintansa varmistamisen tarpeiden mukaan ja rakentaa valmiutta vähitellen edeten.  Varautumisen tärkeimpien osakokonaisuuksien tunnistamisen helpottamiseksi sisältömallin osakokonaisuudet on luokiteltu viitteellisesti kategorioihin kriittinen, tärkeä ja suositeltava.

Varsinaisen häiriötilannetoiminnan ja sen suunnittelun tueksi oppaan liitteenä on malleja häiriötilanteiden toiminnasta toimintakorttimalleina esitettynä. Yleisen toimintakortin lisäksi oppaassa on kuuden eri häiriötilanteen toimintakorttimallit.

Opas on toteutettu vesihuoltopoolin koordinoimana ja vesihuoltolaitosten varautumiseen liittyvien toimijoiden edustajista koostuneen ohjausryhmän ohjauksessa. Oppaan on kirjoittanut Tmi Jaakko Pekki, joka myös vastasi ohjeistuksen yhdenmukaisuudesta kuntien varautumisen ohjeistuksen kanssa. Oppaan ovat rahoittaneet Huoltovarmuuskeskus, maa- ja metsätalousministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö, ympäristöministeriö ja Vesihuoltolaitosten kehittämisrahasto.

 

Kuva: HSY/Kai Widell