HVO Extranet

Varavoimakoneet varmistavat polttoainejakelun pilottiasemilla

Polttoainejakelu on yksi kriittisistä palveluista, joka pysähtyy sähkökatkon aikana. Huoltovarmuuskeskus on toteuttanut hankkeen, jossa jakeluasemien toiminnan jatkuvuus voidaan varmistaa asemalle sijoitetun varavoimakoneen avulla.

Ensisijaisena tavoitteena on turvata pelastusviranomaisten ja sähköverkkoyhtiöiden korjausyksiköiden toiminta tilanteessa, jossa katkoksen lisäksi on tapahtunut esimerkiksi korjaustoimia vaativia myrskytuhoja ja vaaraa väestölle.

Huoltovarmuuskeskuksen koordinoima hanke on toteutettu yhteistyössä huoltovarmuusorganisaation voimatalouspoolin ja öljypoolin kanssa. Mukana ovat jakeluyhtiöistä olleet ABC (Forssa), Shell/St1 (Siilinjärvi), Teboil (Oulu Kaakkurinhovi) sekä Neste (Vierumäen Matkakeidas). Valitut kohteet ovat suuria huoltoasemia, joilla on laaja tuote- ja palveluvalikoima. Kaikkia näitä toimintoja voidaan pyörittää varavoiman avulla.

Siilinjärven aseman osalta saatiin jo tammikuussa hyviä kokemuksia. Talvimyrskyn katkottua sähköt useaan otteeseen varavoima lähti toimimaan moitteettomasti. Tällöin, ympäröivän alueen ollessa sähköttä, huoltoaseman palvelut olivat käytettävissä. Pisin sähkökatko kyseisessä muuntopiirissä talvimyrskyjen aikana tammikuussa 2015 oli 48 minuuttia.

DSC_4597_1200x800

Varavoimakoneen sijoittaminen jakeluaseman tontille on käytännössä monimutkainen prosessi, ja jokainen neljästä kohteesta toi esiin erilaisia haasteita. Nämä liittyvät sähköliityntöihin, erilaisiin lupiin ja sopimuksiin osapuolten kesken ja jopa maisemointiin. Lisäksi on suunniteltava sähkökatkon aikainen jakelutoiminta eli asiakkaiden tunnistaminen ja maksamisesta sopiminen; katkon aikana ei nimittäin rahaliikennekään toimi.

Nyt saatujen kokemusten pohjalta on tehty raportti ja ohjeistus vastaavia toteutuksia helpottamaan. Raportti löytyy Huoltovarmuuskeskuksen verkkosivuilta kohdasta Julkaisut.

On arvioitu, että noin 70 varavoimalla varustettua huoltoasemaa Suomessa riittäisi kattamaan kaikkien toimijoiden polttoainetarpeet kohtuullisella, noin maksimissaan 50 km suuntaansa polttoaineenhakuetäisyydellä.

Huoltovarmuuskeskus selvittää nyt mahdollisuuksia edistää ja tukea alueellisten toimijoiden (sähkön jakeluverkkoyhtiö tai energiayhtiö, polttoaineyhtiö tai jakeluyrittäjä, kunta, päivittäistavaramarketti jne.) yhteishankkeita polttoaineenjakelun turvaavien varavoimakonttien hankkimiseksi. Yhden kontin (500 kVA) hankinta- ja käyttöönottokustannus on noin 100 000 euroa.