HVO Extranet

Viranomaisten ja elinkeinoelämän yhteistoimintaa sähkönjakelun häiriössä testataan Varsinais-Suomessa 30.–31.1.2019

Turun seudulla harjoitellaan eri tahojen yhteistoimintaa sään aiheuttamassa laajassa sähkönjakelun häiriössä, joka kohdistuu sekä paikalliseen että valtakunnalliseen sähköverkkoon. JÄÄTYVÄ 2019 -harjoituksen toteutuksesta vastaa Huoltovarmuusorganisaation Voimatalouspooli ja siihen osallistuu laaja-alaisesti alan toimijoita, viranomaisia ja alueen kuntia. Harjoitus näkyy Varsinais-Suomen alueella, mutta sähköjä siinä ei todellisuudessa katkaista.

Alueellisen JÄÄTYVÄ 2019 -harjoituksen kohteena on sään aiheuttama laaja-alueinen sekä pitkäkestoinen kanta- ja jakeluverkkojen sähkönjakelun häiriö. Tämä lamauttaa pitkäksi aikaa yhteiskunnan perustoiminnot Varsinais-Suomessa Turku Energia Sähköverkot Oy:n ja Caruna Oy:n jakelualueilla.

Sähkönjakelun häiriöt voivat johtua useista eri syistä. Niitä voi syntyä erilaisten luonnonilmiöiden, terroritekojen, kyberiskujen, huolimattomuuden, tietämättömyyden tai onnettomuuksien seurauksena. Häiriön kesto, laajuus ja vaikutukset voivat olla pitkäaikaisia. Monimuotoisiin häiriötilanteisiin varautuminen edellyttää erilaisten häiriötilanteiden tunnistamista, varautumisen suunnittelua ja kokonaisvaltaista harjoittelua. Yhteiskunnan ja sen toimintojen häiriönsietokykyä on harjoiteltava ja kehitettävä.

Harjoituksen tavoitteena on parantaa alueen yhteistoimintaa vaikeissa häiriötilanteissa

Harjoituksen tavoitteena on lisätä viranomaisten, kuntien ja elinkeinoelämän toimintakykyä sähkönjakelun vaikeassa häiriötilanteessa. Lisäksi harjoituksen avulla varmistetaan ja kehitetään toimintamalleja sekä vikojen korjauksessa käytettäviä laitteistoja ja välineitä.

Harjoituksessa selvitetään yhteistyön ja yhteydenpitojärjestelmien toimivuutta pitkäkestoisessa sähkökatkossa

  • viranomaisten ja elinkeinoelämän välillä
  • energia-alan korjaustyössä ja sähköjen palautuksessa
  • yhdenmukaisessa tiedottamisessa organisaatioiden sisällä ja organisaation ulkoisille sidosryhmille
  • sekä kuntien todellista kykyä toimia poikkeuksellisessa tilanteessa. 

Harjoitus on jatkumoa JÄÄTYVÄ 2017 -harjoitukselle Pohjois-Savossa

JÄÄTYVÄ 2019 -harjoitus on jatkumoa JÄÄTYVÄ-harjoitusten sarjalle. Ensimmäinen Kuopion alueella vuonna 2017 pidetty valtakunnallinen harjoitus muodosti pohjan alueellisille harjoituksille, joita järjestetään eri puolilla Suomea vuosina 2018–2019. Mukana tässä harjoituksessa ja sen valmistelussa on ollut 270 henkilöä toimialan yhteiskunnallisesti kriittisistä organisaatioista.

JÄÄTYVÄ 2019 -toteutuksesta vastaa Huoltovarmuusorganisaation Voimatalouspooli, ja siihen osallistuvat kutsuttuina yhteistyökumppaneina kantaverkkoyhtiö Fingrid Oyj, Huoltovarmuuskeskus, Turku Energia ja sen tytäryhtiö Turku Energia Sähköverkot Oy, Caruna Oy, Turun kaupunki, Arkea Oy, Turun Vesihuolto Oy ja Kuntec Oy, Varsinais-Suomen Pelastuslaitos sekä muutamia muita viranomaisia ja yrityksiä kuten teleyhtiöitä.

Lisätietoja harjoituksesta:

Arto Pahkin, valvomopäällikkö, Fingrid Oyj
JÄÄTYVÄ-harjoitusten ohjausryhmän puheenjohtaja
puh. 0400 756 146

Petri Nieminen, voimajärjestelmäasiamies, Huoltovarmuuskeskus
puh. 029 505 1060

Huoltovarmuusorganisaation Voimatalouspooli johtaa voimahuollon eli energian tuotannon, siirron sekä jakelun yrityskohtaista varautumista ja valmiussuunnittelua. Suunnittelun ohessa yhteistoiminnan harjoittelu on erittäin tärkeää. Aiemmat TOUKO 2011, VALVE 2014 ja JÄÄTYVÄ 2017 -harjoitukset ovat osoittaneet, että kunta- ja julkishallinnon varautumiselle sekä sähköyhtiöiden ja viranomaisten yhteistyön kehittämiselle on tarvetta.

Kuva: Reuters (Slovenia 2014)