Julkaistu 04.07.2023

Huoltovarmuuden yleistilannekuva: Alkutuotanto kärsii vähistä sateista

Suomen loppukevät ja alkukesä ovat olleet laajalti vähäsateisia, joka haittaa erityisesti alkutuotantoa. Moni viljelijä aavistelee, että edessä voi olla vuoden 2021 kaltainen katovuosi. Jos sateeton jakso jatkuu, sillä saattaa olla vaikutuksia myös niille vesilaitoksille, jotka ottavat raakavettä pienistä pohjavesiesiintymistä.

Tilannekuvaraportti pitää sisällään yleiskuvan eri toimialojen toimintakyvystä ja niiden mahdollisista haasteista. Huoltovarmuuden yleistilannekuva tarkastelee toimintaympäristön haasteita useista näkökulmista. Alkuvuodesta 2023 lähtien tilannekuva tuotetaan kerran kuukaudessa. Heinäkuun tauon vuoksi seuraava tilannekuva ilmestyy elokuun puolivälissä.

Huoltovarmuuskeskus (HVK) julkaisee lyhyen yhteenvedon tilannekuvakatsauksesta. Yksityiskohtaiset toimialatiedot ovat turvaluokiteltuja, eivätkä näin ollen julkisia.

Tilannekuva 30.6: Haasteet jatkuvat terveydenhuollon materiaalien saatavuudessa

Talouden suhdanteen heikkeneminen näkyy erityisesti kriittisessä teollisuustuotannossa.

Metsäteollisuuden suhdanteiden nopea heikkeneminen saattaa vaikeuttaa rankahakkeen, hakkuutähteen ja metsäteollisuuden sivutuotteiden saantia tulevalla lämmityskaudella.

Terveydenhuollossa materiaalien saatavuudessa varsinkin lääkkeiden osalta on edelleen laajasti haasteita, eikä tilanteen odoteta nopeasti helpottuvan.

Kyberympäristön uhkataso on tilannekuvan mukaan edelleen tavallista korkeampi.

Lue edellinen Huoltovarmuuden yleistilannekuva (2.6.2023)