Julkaistu 05.06.2023

Huoltovarmuuden yleistilannekuva: Häiriöt lääkkeiden saatavuudessa jatkuvat

Huoltovarmuuden yleistilannekuvassa ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia edellisen kuukauden aikana. Talouden suhdanteen heikkeneminen näkyy erityisesti kriittisessä teollisuustuotannossa.

Tilannekuvaraportti pitää sisällään yleiskuvan eri toimialojen toimintakyvystä ja niiden mahdollisista haasteista. Huoltovarmuuden yleistilannekuva tarkastelee toimintaympäristön haasteita useista näkökulmista. Alkuvuodesta 2023 lähtien tilannekuva tuotetaan kerran kuukaudessa.

HVK julkaisee lyhyen yhteenvedon tilannekuvakatsauksesta. Yksityiskohtaiset toimialatiedot ovat turvaluokiteltuja, eivätkä näin ollen julkisia.

Tilannekuva 2.6: Tietämys kotivarasta puutteellista 

Terveydenhuollossa käytettävien materiaalien saatavuus on kehittynyt parempaan suuntaan, mutta lääkkeiden saatavuudessa on edelleen häiriöitä. Epävarmuutta tuovat myös muiden valtioiden mahdolliset isot ostot, jotka pahentaisivat lääkkeiden saatavuushäiriöitä.

Ukrainan vehnäsadon ennustetaan pienenevän 21 prosenttia viime kasvukaudesta, mutta maailman vehnäsadosta ennustetaan ennätyssuurta heinäkuussa alkavalla uudella kaudella. Venäjän ennustetaan olevan tulevalla kaudella vehnän suurin viejämaa.

Pelastusopiston teettämän uusimman Suomalaisten Pelastusasenteet 2023 -tutkimuksen mukaan vain joka kuudes vastaaja osasi määritellä, mitä kotivaralla tarkoitetaan ja vain joka neljäs suomalainen tiesi, että kotivaralla tulisi pärjätä ilman ulkopuolista apua 72 tuntia. Vain 10 prosenttia vastaajista tiesi, miten tulisi toimia yleisen vaaramerkin kuultua.

Lue edellinen Huoltovarmuuden yleistilannekuva (10.5.2023)