Julkaistu 11.04.2023

Huoltovarmuuden yleistilannekuvassa näkyy lääkkeiden saatavuuden heikentyminen

Huoltovarmuuden yleistilannekuva on kehittynyt myönteiseen suuntaan edellisen kuukauden aikana. Esimerkiksi energian hinnat ovat laskeneet ja lannoitteiden hinnat sekä saatavuus parantunut. Sen sijaan lääkkeiden saatavuus on edelleen kehittynyt huonompaan suuntaan. 

Huoltovarmuuskeskus (HVK) kokoaa yhdessä Huoltovarmuusorganisaation (HVO) kanssa huoltovarmuuden yleistilannekuvaa elinkeinoelämän ja maan hallituksen päätöksenteon tueksi.

Tilannekuvaraportti pitää sisällään yleiskuvan eri toimialojen toimintakyvystä ja niiden mahdollisista haasteista. Huoltovarmuuden yleistilannekuva tarkastelee toimintaympäristön haasteita useista näkökulmista. Alkuvuonna 2023 tilannekuva tuotetaan kerran kuukaudessa.

Huoltovarmuuskeskus julkaisee lyhyen yhteenvedon tilannekuvakatsauksesta. Yksityiskohtaiset toimialatiedot ovat turvaluokiteltuja, eivätkä näin ollen julkisia.

Tilannekuva 11.4.: Useissa lääkkeissä on saatavuushäiriöitä

Lääkkeiden saatavuus on kehittynyt huonompaan suuntaan ja saatavuushäiriöitä on useissa lääkkeissä. Lääkkeistä käydään myös kilpailua maiden välillä, millä voi olla vaikutuksia saatavuuteen.

Kyberturvallisuuteen liittyvät uhat ja kyberhyökkäykset huolestuttavat useita toimialoja. Media-alaa huolestuttaa tiedon huoltovarmuus. Jatkossa seitsemänpäiväinen lehtien jakelu toteutuu enää eteläisen Suomen maakunnissa.

Heikentynyt suhdanne vaikuttaa useisiin toimialoihin, kuten rakentamiseen, mutta vaikutukset huoltovarmuuteen ovat vähäisiä.

Lue edellinen Huoltovarmuuden yleistilannekuva (10.3.2023)