Julkaistu 07.04.2022

Kattava sää- ja ilmastotietokanta vahvistaa huoltovarmuutta

Ilmatieteen laitoksen ja Huoltovarmuuskeskuksen yhteisen SILVA-kehityshankkeen pilottijakso on käynnistynyt. Hankkeessa sään ja ilmaston aiheuttamia vahinkoja jopa 20 vuoden ajalta on koottu kattavaan tietokantaan. Kerätyn historiallisen vaikutus- ja säätiedon avulla on muun muassa koneoppimismenetelmin kehitetty uudenlaisia tuotteita, joista ilmenee haittaa ja vaaraa aiheuttavien sääilmiöiden lähipäiville ennustetut vaikutukset, selviää Ilmatieteen laitoksen tiedotteessa.

Harvinaislaatuisen kattavan tietokannan avulla kehitetyt tuotteet auttavat turvallisuus- ja huoltovarmuuskriittisiä kriittisiä toimijoita varautumaan paremmin vaaraa aiheuttaviin säätilanteisiin.

”Tietokanta sisältää säähän liittyviä vaikutustapahtumia muun muassa energia-, liikenne- ja vakuutusalalta. Useat tapahtuma-aikasarjat ovat vuosien mittaisia ja valtakunnallisia, joten kerätty tietoaineisto on kattavuudessaan maailmanlaajuisestikin tarkasteltuna harvinainen”, sanoo hankkeen projektipäällikkö Ari-Juhani Punkka Ilmatieteen laitokselta.

Vaikutusennustetuotteet auttavat turvallisuus- ja huoltovarmuuskriittisiä toimijoita varautumaan vaarallisiin säätilanteisiin oikea-aikaisesti ja oikein mitoitetuilla voimavaroilla. Uusilla tuotteilla pyritään ennakoimaan muun muassa maastopaloihin tai tuuleen liittyvien vahingontorjuntatehtävien määrää muutamia vuorokausia ennen haitallisen säätilanteen käynnistymistä. Vaikutusennusteet esitetään aikasarjoina tai karttakuvina, joissa vaikutusten merkittävyys ilmaistaan vihreästä punaiseen yltävällä väriasteikolla.

”Hankkeessa kokeillaan ja sovelletaan aivan uutta tapaa varautumisen ja huoltovarmuuden kehittämiseksi. Ihmis- ja toimijakohtainen muistitieto muuttuu yhteiseksi digitaaliseksi dataksi. Moderniin tekoälyyn perustuvalla menetelmällä on mahdollisuus tuottaa uudenlaista tietoa ja palveluita sekä parantaa kriittisen toiminnan jatkuvuutta yhteiskunnassa”, sanoo varautumispäällikkö Tapio Tourula Huoltovarmuuskeskuksesta.

Ilmatieteen laitoksen hanke toteutetaan HVK:n Logistiikka 2030 -ohjelmassa.

Uusia tuotteita testaa 40 organisaatiota pelastustoimen, energian ja liikenteen alalta

SILVA-hankkeessa kehitettyjä uusia tuotteita pilotoidaan tämän kevään ja syksyn välisenä aikana todellisissa säätilanteissa. Pilottituotteiden testauksessa on mukana noin 40 organisaatiota pelastustoimen, energian ja eri liikennemuotojen alalta.

”Pyrkimyksemme on nyt kerätä uusista tuotteista käyttö- ja kehityspalautetta mahdollisimman laaja-alaisesti. Lisäksi pilottijaksolle on suunniteltu tuotteiden käyttöön opastavia briiffauksia merkittävien säätilanteiden kynnyksellä, joten testaajien kanssa on luvassa vuorovaikutusta toistuvasti”, Punkka selittää.