Julkaistu 18.01.2022

Säteilyvaaratilanteen jälkivaiheeseen kaivataan selkeitä toimintaohjeita

Harjoitusraportti vesi- ja elintarvikehuollon säteilyvaaratilanteessa toimimisesta nostaa esiin kaikki toimialat huomioivan ohjeistuksen tarpeen. Viranomaisten ja poolitoimijoiden yhteisessä harjoituksessa keskityttiin säteilyvaaratilanteen jälkivaiheeseen ja sillä kehitettiin osallistujien omaa ja yhteistä valmiutta toimia häiriötilanteessa. Harjoituksella haluttiin myös testata toiminta- ja yhteistyövalmiutta.

− Keskityimme harjoituksessa Etelä-Suomen alueella tapahtuneeseen häiriöön ja siihen osallistui alueen organisaatioita julkiselta ja yksityiseltä puolelta. Harjoituksesta koostettu raportti sopii kuitenkin valtakunnallisesti hyödynnettäväksi. Raportti antaa tukea, kun organisaatiot arvioivat valmiuttaan toimia häiriötilanteessa niin yksin kuin yhdessä, sanoo harjoituksen koordinaattori,
valmiuspäällikkö Jyri Valmu Huoltovarmuusorganisaation elintarviketeollisuus- ja alkutuotantopoolista.

Harjoitusraportti sisältää useita konkreettisia kehitysehdotuksia siitä, kuinka parantaa vesi- ja elintarvikehuollon toimijoiden varautumista säteilyvaaratilanteeseen ja sen jälkivaiheeseen entistä tehokkaammin.

Raportti nostaa esille monia kehitystarpeita

Raportissa nousee esille tarve tehokkaalle ja yhtenäiselle viestinnälle sekä kaikki toimialat huomioivalle ohjeistukselle säteilyvaaratilanteessa toimimiseen. Lisäksi tiedonjakoa pitää lisätä ja vastuualueita tulee selkeyttää niin, että organisaatioilla on selkeä kuva vastuualueistaan ja koko ketjusta vastuuministeriöistä kansalaiselle asti. Ohjeistusten päivittämistä tarvitaan esimerkiksi raaka-aineiden ja tuotteiden suojaamiseen, käytettävyyteen ja hävittämiseen liittyvien. Lisäksi tarvitaan tarkempaa, selkeämpää ja helpommin löytyvää tietoa, minkälaisilla edellytyksillä tuotteita voidaan käyttää, varastoida ja hävittää säteilyvaaratilanteissa.

Harjoituksen havainnot jalkautuvat Huoltovarmuusorganisaation pooleista ja harjoitukseen osallistuneilta henkilöiltä häiriötilannetoiminnan kehittämiseen. Havainnoilla voidaan kehittää säteilyonnettomuuden jälkivaiheeseen liittyvää osaamista ja se auttaa tunnistamaan, millaisia vaikutuksia säteilyvaaratilanteella on omalle organisaatiolle ja tuotantoketjuille.

Huoltovarmuusorganisaation (HVO) poolien yksi päätehtävistä on tukea huoltovarmuustoiminnassa mukana olevia yrityksiä ja organisaatioita niiden jatkuvuudenhallinnassa. Yksi tukimuoto on suunnitella ja toteuttaa varautumista tukevia harjoituksia. Tämän harjoituksen toteutuksesta vastasivat elintarviketeollisuus- ja alkutuotantopooli, kauppa- ja jakelupooli sekä vesihuoltopooli.

Linkki raporttiin