Talous

Huoltovarmuuden ylläpidosta aiheutuvat kustannukset katetaan valtion talousarvion ulkopuolella olevasta huoltovarmuusrahastosta. Huoltovarmuuskeskuksen hoitamasta rahastosta katetaan menot, jotka aiheutuvat varmuusvarastoinnista, teknisistä varajärjestelyistä ja varautumissuunnittelusta.

HVK:n tase vuonna 2022 oli 2,3 miljardia euroa. Liikevaihto vuonna 2022 oli 222,8 miljoonaa euroa. Tuotto oli 40,3 miljoonaa euroa. Se muodostuu tuontienergiahyödykkeiden huoltovarmuusmaksuista, joita kerätään energiaverojen yhteydessä sähkön, kivihiilen (lämmön osalta), maakaasun (lämmön osalta), bensiinin sekä polttoöljyn (diesel, kevyt, raskas) osalta.

Huoltovarmuusmaksun suuruus on:

Sähkö                                           0,00013 €/kWh
Kivihiili (lämmön osalta)           1,18 € /t
Maakaasu (lämmön osalta)     0,084 € /MWh
Bensiini                                        0,0068 € /l
Diesel- ja kevyt polttoöljy          0,0035 € /l
Raskas polttoöljy                        0,0028 € /kg

Muita rahoituslähteitä ovat lainanotto (enintään 200Me), tulorahoitus ja omistukset.

HVK noudattaa varmuusvarastoinnissa liiketaloudellisia periaatteita, ellei huoltovarmuuden turvaaminen edellytä muuta. HVK ei kuitenkaan ole liikelaitos, koska materiaalitoimien tarkoitus on pitää tavaroita varastossa kriisiajan tarvetta varten. Varastot on integroitu luontaisiin logistisiin ketjuihin ja kaikki tavara on kaupallisesti kuranttia sekä ympäristönormien mukaista. Yksityiskohtaiset tiedot varastoista ovat toiminnan tarkoituksen vuoksi luottamuksellisia.

Huoltovarmuuskeskuksella on lukuisia yhteistyösopimuksia yritysten kanssa varastojen hoidosta ja kierrätyksestä. Materiaalien laatua ja määrää valvotaan suunnitelmallisesti. Tuotteita kierrätetään ja vaihdetaan kauppatoimilla siten, että laatu- tai määrätappioita vältetään.

Huoltovarmuuskeskus saa tuottoja myös osakesijoituksista, joista tärkeimmät ovat Fingrid Oyj ja Suomen Huoltovarmuusdata Oy.