Publicerad 04.07.2023

FBC fick en ny styrelse, Tiina Korhonen till ordförande

Statsrådet har utsett en ny styrelse för Försörjningsberedskapscentralen (FBC) för nästa tre år. Styrelsen består av företrädare för näringslivet och olika ministerier. Till ny ordförande utsågs Tiina Korhonen från Arbets- och näringsministeriet. Styrelsens mandatperiod som börjar 1.7.2023 pågår till 30.6.2026.

FBC hör till Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde, och centralens styrelse utses av statsrådet på förslag av Försörjningsberedskapscentralen.

FBC:s styrelse har sex år letts av avdelningschef för Arbets- och näringsministeriet Ilona Lundström som nu avgår efter att ha varit ordförande det maximala antalet mandatperioder.

Sammansättning av Försörjningsberedskapscentralens styrelse från och med 1.7.2023:

Ordförande: Tiina Korhonen, avdelningschef, överdirektör, Arbets- och näringsministeriet

Vice ordförande: Tero Kiviniemi, verkställande direktör, Destia Group Oyj

Medlemmar:

Mervi Airaksinen, verkställande direktör, Microsoft Oy

Kirsi Heinonen, lantbruksråd, Jord- och skogsbruksministeriet

Tarja Jaakkola, avdelningschef, överdirektör, Försvarsministeriet

Taneli Puumalainen, avdelningschef, Social- och hälsovårdsministeriet

Jarkko Saarimäki, avdelningschef, överdirektör, Kommunikationsministeriet

Juha Sarkio, avdelningschef, överdirektör, Finansministeriet

Ilkka Tykkyläinen, verkställande direktör, Pohjolan Voima Oyj

Antti Viitanen, direktör för samhällsrelationer i de nordiska länderna, Novartis Finland Oy