Publicerad 01.11.2023

Försörjningsberedskapens allmänna lägesbild: Företagen har höjt sin beredskapsnivå

Företagen och hushållen har vaknat upp för att reflektera över den egna beredskapen till följd av nyheterna förra veckan om sabotagen mot den kritiska infrastrukturen i Finland. Gassystemets situation är fortfarande stabil, men situationen i Mellanöstern skapar osäkerhet när det gäller energipriserna.

Försörjningsberedskapscentralens (FBC) allmänna lägesbild för försörjningsberedskap granskar omvärldens utmaningar ur flera perspektiv. Lägesbildsrapporten omfattar en allmän bild av olika branschers funktionsförmåga och deras potentiella utmaningar.

Från och med den 13 oktober övergår FBC till att utarbeta en lägesbild varje vecka, och följande lägesbild offentliggörs den 27 oktober.

Ett kort sammandrag publiceras om lägesöversikten. De detaljerade branschuppgifterna är säkerhetsklassificerade och därmed inte offentliga.

Lägesbilden 20.10: Försörjningsberedskapens läge har hållit sig stabilt

Försörjningsberedskapens läge har hållit sig stabilt jämfört med föregående vecka. Läget för Finland vad gäller gassystemet är stabilt, och tillgången på naturgas är säkerställd från LNG-terminalen i Ingå. Terminalen har kapacitet och förmåga att leverera den gas som vårt land behöver även i vinter.

Till följd av sabotagen mot Finlands gas- och datakommunikationsinfrastruktur uppmanade Försörjningsberedskapscentralen de försörjningskritiska företagen att höja sin beredskapsnivå. Företagen har beaktat uppmaningen och relevanta åtgärder har vidtagits. Observationer av skadegörelse, inbrott och obehöriga personer har rapporterats till myndigheterna, men konsekvenserna har varit lindriga. Ny betydande skadegörelse på infrastruktur eller misstänkt verksamhet har inte observerats.

Antalet överbelastningsattacker mot finanssektorn har minskat jämfört med läget föregående vecka. Flera branscher rapporterar ändå fortfarande om nätattacker och försök till nätfiske.

Utvecklingen av läget i Mellanöstern och dess effekter orsakar osäkerhet i fråga om energipriserna.

Även hushållen har uppmärksammat sin beredskap till följd av den senaste tidens nyheter. Detta märks bland annat i mediernas artiklar om reservförråd och i form av ökade besökarantal på webbplatsen 72timmar.fi.