Publicerad 01.11.2023

Försörjningsberedskapens allmänna lägesbild: Läget för försörjningsberedskapen är stabilt

Försörjningsberedskapens lägesbild har varit stabil jämfört med föregående vecka. Störningar i läkemedelstillgången och potatisskörden, som ser ut att bli dålig, inger oro.

Försörjningsberedskapscentralens (FBC) allmänna lägesbild för försörjningsberedskap granskar omvärldens utmaningar ur flera perspektiv. Lägesbildsrapporten omfattar en allmän bild av olika branschers funktionsförmåga och deras potentiella utmaningar.

Från och med den 13 oktober övergår FBC till att utarbeta en lägesbild varje vecka, och följande lägesbild offentliggörs den 3 november.

Ett kort sammandrag publiceras om lägesöversikten. De detaljerade branschuppgifterna är säkerhetsklassificerade och därmed inte offentliga.

Lägesbilden 27.10: Störningar i läkemedelstillgången i hela Europa

Försörjningsberedskapens läge har hållit sig stabilt jämfört med föregående vecka.

Läget för Finland vad gäller gassystemet är stabilt, och tillgången på naturgas är säkerställd från LNG-terminalen i Ingå. Terminalen har kapacitet och förmåga att leverera den gas som Finland behöver även i vinter. Däremot orsakar utvecklingen av läget i Mellanöstern och dess effekter osäkerhet i fråga om energipriserna.

Betydande skadegörelse på infrastruktur eller misstänkt verksamhet har inte observerats.

Flera medier på Åland var utsatta för en aggressiv överbelastningsattack under resultatkvällen för Ålands landskapsval den 15 oktober.

Det har förekommit rikligt med störningar i läkemedelstillgången och i anslutning till detta har Europeiska unionen samt EU:s myndighet för beredskap och insatser vid hälsokriser HERA och Europeiska läkemedelsmyndigheten EMA denna vecka offentliggjort åtgärder för att säkerställa tillgången på kritiska läkemedel.

På grund av de långvariga regnen ser en betydande del av potatisskörden ut att bli kvar på åkern i det huvudsakliga potatisproduktionsområdet på västkusten. Säkerställandet av sättpotatis för nästa år är en utmaning.