Publicerad 15.06.2022

Försörjningsberedskapens lägesbild. 10.6: Flytande LNG-terminal säkrar tillgången på naturgas

Kriget i Ukraina tillsammans med de globala effekterna av Covid-19-pandemin avspeglas i flera av försörjningsberedskapens sektorer, men de försörjningsberedskapsrelaterade konsekvenserna har tills vidare kunnat bemästras väl.

Sammanställningen av en allmän lägesbild är viktig med tanke på beslutsfattandet i krissituationer och störningar. För närvarande utarbetas försörjningsberedskapens lägesbild varannan vecka till stöd för beslutsfattandet i näringslivet och landets regering. Lägesbildsrapporten omfattar en allmän bild av olika branschers funktionsförmåga och deras potentiella utmaningar.

Försörjningsberedskapens lägesbild har utarbetats i snart två års tid. Den allmänna lägesbilden som sammanställs tillsammans med Försörjningsberedskapsorganisationen (FBO) har utsträckts till att i större omfattning granska utmaningar i omvärlden.

Försörjningsberedskapens lägesbild 10.6: Tillgången på naturgas säkras med hjälp av en flytande LNG-terminal

Leveranstiderna är långa och kostnaderna stiger. Tillgången på råvaror, komponenter, reservdelar och övriga material är en utmaning på många håll. De betydande bränsleprishöjningarna avspeglas fortfarande i alla transportformer, vilket i sin tur höjer priserna på produkter generellt.

Fredagen den 3 juni 2022 offentliggjorde Europeiska unionen det sjätte sanktionspaketet, som omfattar bland annat ett förbud mot import av olja på något annat sätt än via transport i ledning. EU beslöt ge en sex månaders övergångsperiod för sanktionerna som gäller råolja. Sanktionerna mot övriga oljeprodukter träder i kraft efter en övergångsperiod på åtta månader. Sanktionerna har inga direkta verkningar på Finlands försörjningsberedskap.

Importen av naturgas från Ryssland till Finland stoppades 21.5. Under sommaren får Finland gas via förbindelsen Balticconnector. Från och med nästa vinter kan tillgången på naturgas säkras med hjälp av en flytande LNG-terminal som kommer att placeras i Ingå hamn. Importen av el från Ryssland är likaså avbruten tills vidare. Läget i elsystemet är för närvarande ändå normalt, och någon särskild oro för försörjningsberedskapen råder inte.

Coronavirusläget i Finland har förbättrats, men den nya omikronundervarianten BA.5 som smittar lättare, är i omlopp. Detta kan leda till en ny uppgång i antalet fall senast i höst. Denna vecka nåddes ett förhandlingsresultat i arbetskonflikten inom kommunsektorn, men vårdarförbunden fortsätter förberedelserna för massuppsägningar.