Publicerad 18.04.2023

Försörjningsberedskapens lägesbild: Störningar i tillgången på flera läkemedel

Försörjningsberedskapscentralen (FBC) sammanställer tillsammans med Försörjningsberedskapsorganisationen (FBO) en allmän lägesbild av försörjningsberedskapen till stöd för beslutsfattandet i näringslivet och landets regering.

Lägesbildsrapporten omfattar en allmän bild av olika branschers funktionsförmåga och deras potentiella utmaningar. Den allmänna lägesbilden för försörjningsberedskap granskar omvärldens utmaningar ur flera perspektiv. Under början av 2023 produceras lägesbilden en gång i månaden.

Försörjningsberedskapscentralen publicerar ett kort sammandrag av lägesöversikten. De detaljerade branschuppgifterna är säkerhetsklassificerade och därmed inte offentliga.

Lägesbilden 11.4: Störningar i tillgången på flera läkemedel

Tillgången på läkemedel har utvecklats i en sämre riktning och det förekommer störningar i tillgången på flera läkemedel. Det förekommer även konkurrens mellan länderna, vilket kan påverka tillgången.

Hot i anslutning till cybersäkerheten och cyberattacker oroar flera branscher. Mediebranschen oroar sig för informationens försörjningsberedskap. I fortsättningen sker tidningsutdelning sju dagar i veckan endast i landskapen i södra Finland.

Den försvagade konjunkturen påverkar flera branscher, till exempel byggande, men effekterna på försörjningsberedskapen är ringa.