Publicerad 18.10.2022

Försörjningsberedskapscentralen stärker ledningen för sin operativa verksamhet

Ledningen för Försörjningsberedskapscentralens (FBC) operativa verksamhet tillförs gedigen sakkunskap inom och erfarenhet av att leda försörjningsberedskapsverksamhet och nätverk. Som nya direktörer tillträder Aki Laiho och Heli Tammivuori, och Jarna Hartikainen övergår inom organisationen till att leda planeringen av försörjningsberedskapsåtgärderna.

FBC förnyar sin organisation för att svara mot de förändringar som skett i omvärlden och de förväntningar som riktas mot försörjningsberedskapsverksamheten. För innehållet i och genomförandet av beredskapsarbetet på nationell nivå samt samordning och sammanjämkning av försörjningsberedskapsorganisationens verksamhet svarar i fortsättningen den nya Operativa avdelningen med tre enheter, vilkas direktörer nu har utnämnts.

Aki Laiho leder verkställandet av försörjningsberedskapsåtgärderna från och med 1.11.2022. Laiho har mångsidig erfarenhet av ledarskap och förändringsstyrning ända upp till ledningsgruppsnivå i ett stort börsbolag. Han har bakom sig en mångsidig karriärer från branscher kritiska för försörjningsberedskapen och gedigen erfarenhet av hanteringen av leveranskedjor i anslutning till dessa samt förståelse för övergripande materialhantering. Laiho övergår i FBC:s tjänst från uppgiften som verkställande direktör för Rolan Oy.

− Jag kommer till FBC med en god, öppen och förväntansfull inställning. Det känns bra att komma med i försörjningsberedskapsarbetet och jobba med de sakkunniga i FBC. Jag ger mig in i uppgiften med ett öppet och lärande sinnelag. Samtidigt hoppas jag förstås att snabbt komma igång och så snart som möjligt även kunna bidra med min egen insats till FBC:s verksamhet och i den nya organisationen, säger Laiho.

Heli Tammivuori tillträder som direktör för Nätverkssamarbetsenheten 7.11.2022 . Tammivuori har en gedigen karriär inom definition och verkställande av strategi i anslutning till nätverkssamarbete, hantering av mångskiftande helheter, nätverksstyrning, lagarbete och proaktiv kommunikation nationellt och på EU‐nivå. Hon kommer till FBC från uppgiften som näringspolitisk direktör vid Livsmedelsindustriförbundet rf. Praktisk förståelse för försörjningsberedskapsorganisationens behov har hon fått som vice ordförande för Livsmedelsindustripoolen.

− Jag är mycket glad över att få bli en del av Försörjningsberedskapscentralens sakkunniga lag och stärka nätverkssamarbetet samt dialogen med näringslivet och övriga intressenter. Det är också mycket intressant att vidga det egna perspektivet till alla sektorer som är viktiga för att samhället ska fortsätta att fungera, konstaterar Tammivuori, som redan är väl insatt i livsmedelsbranschen.

Jarna Hartikainen övergår inom FBC till att leda planeringen av försörjningsberedskapsåtgärderna från och med 24.10.2022. Hartikainen har en mycket bred och mångsidig kompetens inom försörjningsberedskap och ledning av Försörjningsberedskapscentralens program. Hon har även tidigare erfarenhet av den försörjningsberedskapskritiska sektorn och omfattande nätverk i anslutning till försörjningsberedskapen samt en utomordentlig förmåga att utveckla systemeringshelheter och relaterade nätverk.

− I dagens säkerhetsmiljö betonas ytterligare betydelsen av försörjningsberedskapen och beredskapsplaneringen. På Försörjningsberedskapscentralen finns toppkompetenser för beredskap inom olika branscher och mångsidiga nätverk till stöd för sakkunskapen. Från det här utgångsläget är det ett nöje att fortsätta att än mer genomgripande planera hanteringen och störningstoleransen för infrastruktur som är kritisk för samhällets fortsatta funktion. Det är en heder att arbeta tillsammans för en meningsfull sak – dvs. Finlands säkerhet, säger Hartikainen.