Publicerad 13.12.2022

Försörjningsberedskapscentralen ökar mängden spannmål i säkerhetsupplagen

Försörjningsberedskapscentralen (FBC) inleder tilläggsupphandling av spannmål för statens säkerhetsupplag. Syftet är att öka säkerhetsupplagen av havre, vete och korn som har producerats i Finland och lämpar sig för livsmedelsanvändning. Upphandlingen motsvarar totalt cirka 2,5 månaders genomsnittlig livsmedelsanvändning. Åtgärden stärker beredskapen på lång sikt i det krävande globala läget, det är således inte fråga om någon akut spannmålsbrist.

”Genom tilläggsupphandlingen av säkerhetsupplag för spannmål stärker Försörjningsberedskapscentralen samhällets beredskap för störningar i den förändrade säkerhetssituationen, som kan förväntas vara fortsatt utmanande i flera år. Efter missväxtåret 2021 låg Finlands normala kommersiella spannmålslager i juni i år på sin lägsta nivå på över tio år. I bakgrunden låg föregående års spannmålsskörd som stannade på en lägre nivå än förbrukningen och en kraftig export. Den här vegetationsperioden gav en god skörd, från vilken det också räcker för beredskapslagring”, säger Jaakko Pekki, direktör för operativa avdelningen vid FBC.

Enligt statsrådets beslut om försörjningsberedskapens mål håller man i statens säkerhetsupplag med tanke på allvarliga störningar och undantagsförhållanden spannmål för säkerställande av ett inhemskt utbud så att den tillgängliga mängden i landet motsvarar minst 6 månaders genomsnittlig förbrukning som människoföda. Dagens säkerhetsupplag ligger på en nivå som motsvarar mängden i målsättningen. Med tilläggsupphandlingen ökar säkerhetsupplagen av spannmål så att de motsvarar normalförbrukningen under cirka 8,5 månader.

Rysslands anfallskrig har påverkat spannmålsmarknaden

Den redan tidigare instabila internationella spannmålsmarknaden har rubbats av Rysslands anfallskrig mot Ukraina. I de spannmålsexporterande länderna har efterfrågan ökat och även i Finland förutspås en fortsatt stark export. Europeiska kommissionen har uppskattat att EU:s spannmålslager kan krympa med nära 20 procent under 2022−2023.

FBC ansvarar för upprätthållandet av statens säkerhetsupplag och statsrådet bestämmer när lagren ska tas i användning. Inhemsk spannmål spelar en viktig roll för såväl primär- som livsmedelsproduktionen.  Om tillgången på spannmål på den fria marknaden inte räcker till, kan man komplettera efterfrågan i hemlandet genom att ta av säkerhetsupplagen.

Våren 2022 frisläpptes från säkerhetsupplagen 8 500 ton utsäde av vårsädesslagen, dvs. korn, havre och vårvete på marknaden. I Finland rådde då brist på utsäde på grund av den dåliga skörden året innan. Situationen berodde dels på det avvikande vädret. Genom att ta i bruk säkerhetsupplagen säkerställde man ett tillräckligt utbud av frön på våren och vårsådden. Ibruktagandet av säkerhetsupplagen hade en betydande inverkan i synnerhet för kornodlingen.