Publicerad 02.05.2022

Kostnaden för coronasjälvtesterna för skolelever cirka 7,6 miljoner euro

Den slutliga kostnaden för coronasjälvtesterna för skolelever och skolpersonal som Försörjningsberedskapscentralen (FBC) upphandlade uppgick till cirka 7,6 miljoner euro. Den stannade således klart under det uppställda kostnadstaket. Testerna som FBC beställde fanns tillgängliga för alla landets över 300 kommuner i februari–mars. Totalt upphandlades cirka sex miljoner tester. Utifrån responsen svarade testerna mot ett behov.

Försörjningsberedskapscentralen fick 19.1.2022 i uppdrag av social- och hälsovårdsministeriet (SHM) samt arbets- och näringsministeriet (ANM) att upphandla och leverera sex miljoner självtester till skolorna. Beställningens omfattning fastställdes efter ett beslut av en expertgrupp så att fem tester reserverades för varje elev i den grundläggande utbildningen, varje studerande på andra stadiet och varje anställd i skolorna. Ministeriernas kostnadstak på 10 miljoner euro för upphandlingen underskreds klart.

Upphandlingen av självtesterna hörde inte till Försörjningsberedskapscentralens lagstadgade uppgifter, men ministerierna ansåg att den operativa upphandlingen och distributionen i det rådande pandemiläget skulle skötas snabbast och effektivast av FBC. Försörjningsberedskapscentralen hade redan satt sig in i marknadssituationen för självtester, och hade exempelvis under pandemitiden upphandlat över en miljard artiklar skyddsutrustning, så det fanns kompetens inom organisationen från motsvarande upphandlingar.

Redan under första veckan i februari började de självtester som FBC beställt anlända till Finland, och de distribuerades vidare direkt från flygplatsen till kommunernas och samkommunernas kontaktpunkter. En ytterligare utmaning för logistiken var att lastens temperatur inte i något skede fick sjunka under +3 grader. Merparten av testerna delades ut redan under februari, och de återstående under början av mars. I distributionsordningen beaktades bland annat infektionsincidensen i regionen, elevernas vinterlov och hur transporterna av testerna kunde skötas ändamålsenligt.

Testerna fanns tillgängliga för alla landets över 300 kommuner, och med eleverna kom de från skolorna ända till hemmen. Extra tester räckte också till för exempelvis skolor dit det kommit barn som flytt kriget i Ukraina. Denna specialuppgift som ministerierna gett Försörjningsberedskapscentralen fortsätter ännu för distributionens del till sådana kommuner där ett behov föreligger, så länge som testerna räcker till.

Utifrån den respons Försörjningsberedskapscentralen tagit emot har testerna uppfyllt sin uppgift väl. Med hjälp av dem har infektioner identifierats och ytterligare spridning i skolorna kunnat förhindras.