Försörjningsberedskapen i Finland

Försörjningsberedskapen tryggar samhällets funktionsförmåga vid störningar

Försörjningsberedskap innebär beredskap för eventuella kriser och störningar samt kontinuitetshantering under undantagsförhållanden. Vitala funktioner måste säkras så att samhället, näringslivet och befolkningen kan leva tryggt i sin vardag. I Finland sker försörjningsberedskapsarbetet i samarbete med den offentliga, privata och tredje sektorn och omfattar den nödvändiga kritiska produktionen och motsvarande tjänster samt tryggande av infrastrukturen.

I försörjningsberedskapsarbetet måste varje land beakta sina egna särdrag såsom klimat, läge, transportavstånd och -möjligheter samt ekonomins och infrastrukturens uppbyggnad. Försörjningsberedskapen påverkas också av globaliseringen, förändringar i ägande- och affärsverksamhetsstrukturer och den tekniska utvecklingen. Andra centrala frågor som måste beaktas är exempelvis att informations- och kommunikationssystem och energiförsörjning fungerar, befolkningens hälsa och funktionsförmåga, naturkatastrofer med vittomfattande verkningar samt faran för att smittsamma farliga sjukdomar sprids. Även försvarsdimensionen är en del av försörjningsberedskapen.