1910-luku

Huoltokatastrofi johtaa varautumisen käynnistämiseen

Ensimmäisen maailmansodan aikana valtion järjestämän huoltovarmuuden tarve nousi voimakkaana esiin niin Suomessa kuin muuallakin.

Suomessa ongelmaksi nousi ennen kaikkea elintarviketilanne. Viljan omavaraisuus oli tuolloin noin 60 %. Senaatti yritti maailmansodan aikana määrätä rajahintoja ja viljan vientikieltoja läänistä toiseen, mutta toimenpiteet olivat tehottomia.

Venäjän vallankumouksen jälkeen uusi senaatti ja eduskunta yrittivät tehostaa elintarvikkeiden säännöstelyä. Huhtikuussa 1917 eduskunta hyväksyi lain säännöstelyvaltuuksista. Ongelmana oli kuitenkin se, että mitään valmisteluja sen toimeenpanemiseksi ei oltu tehty eikä minkäänlaisia varastoja ollut.

Samaan aikaan poliittinen levottomuus kasvoi, ja viljan tuonti Venäjältä lakkasi. Seurauksena oli huoltokatastrofi, joka oli yksi syy sotaan vuonna 1918.

Footer is loading...