1930-luku

Organisaatiojärjestelyt onnistutaan käynnistämään, mutta sota yllättää

Puolustusneuvoston puheenjohtajaksi tuli vuonna 1931 kenraali C G E Mannerheim. Hänen johdollaan puolustusneuvosto hoiti myös materiaaliset puolustusjärjestelyt, eikä Taloudelliselle puolustusneuvostolle jäänyt toimintatilaa. Kuitenkin vielä keväällä 1932 TP:n kansanravitsemusjaosto sai valmiiksi jo Wuolteen komiteassa käynnistetyn selvityksen ”Väestön ravitseminen Suomessa”. Tämä sisälsi sodanaikaisen elintarvikesäännöstelyn organisaation sekä hankintaperiaatteiden hahmotelman eli ”taloushallituksen” rungon.

Puolustusministeriössä suunniteltiin TP:n toimiston tehtävien liittämistä ministeriöön. Tämä tapahtui vuonna 1936, kun ministeriöön perustettiin uusi sotatalousosasto. Taloudellinen puolustusneuvosto neuvottelukuntana säilyi edelleen, mutta asemaltaan kovin muodolliseksi muuttuneena.

Kansanhuoltoministeriö ottaa toiminnan vastuulleen

Kansanhuoltoministeriössä, joka aloitti toimintansa syksyllä 1939, toteutui olennaisesti se, mitä Taloudellisessa puolustusneuvostossa oli taloudellisen puolustuskyvyn hyväksi tutkittu ja suunniteltu 1930-luvun puoliväliin mennessä.

Organisaatio toimii, mutta liian myöhään, sota yllättää

Sodan alkaessa ministeriön organisaatio oli valmiiksi mietitty, mutta aineellinen varautuminen oli olematonta. Syksyllä pyrittiin hankkimaan öljyn varmuusvarastoja, mutta se oli jo liian myöhäistä.

Footer is loading...