1946-1950

Sodan jälkeen yritetään uudelleenorganisointia

Valtioneuvosto asetti toukokuussa 1945 komitean, puolustusrevision, luomaan uutta puolustuspoliittista doktriinia ja suunnittelemaan puolustusvoimien uutta järjestelyä, myös puolustusneuvoston ja puolustustaloudellisen valmistelun tarpeellisuutta.

Puolustusneuvostoa pidetään tärkeänä

Revisio piti ilman muuta tärkeänä puolustusneuvoston perustamista. Puolustustaloudellisista valmisteluista revisiossa keskusteltiin vähän ja ristiriitaisesti. Taloudellisen puolustusneuvoston toimintaan ja eräisiin sodanaikaisiin järjestelyihin oltiin tyytymättömiä. Revision mietinnössä ehdotettiin entisten puolustusneuvoston ja taloudellisen puolustusneuvoston tehtävien yhdistämistä uudessa puolustusneuvostossa.

Uudistus joudutaan kuitenkin hautaamaan

Puolustusvoimien komentaja jalkaväenkenraali Aarne Sihvo kannatti revision ehdotusta. Hän ehdotti puolustusneuvostoon liitettäväksi talouselämää ja teollisuutta edustavat asiantuntijajäsenet. Tältä pohjalta puolustusministeriö laati asetusehdotuksen puolustusneuvostosta vuonna 1950, mutta asia ei edennyt valtioneuvoston käsittelyyn.

Footer is loading...